Epidemie koronaviru může zkomplikovat i hledání nové práce. Své o tom ví Ústečanka Jitka Žižková. „Sehnat práci v oboru v době koronavirové nákazy je pro mě teď určitě těžší, dříve jsem s tím neměla problém. Některé pohovory se mi odložily na neurčito a firmy, které nepracovaly, nereagovaly tak rychle. Až teď, kdy se opatření ruší, se situace vrací do starých koleji,“ řekla Ústečanka.

Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji navíc v dubnu překonala hranici pěti procent a je tak nejvyšší v zemi. V regionu dosáhl podíl nezaměstnaných hodnoty 4,75 procenta, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,48 procentního bodu. Nejvíce lidí bez práce je na Chomutovsku – 5079, nejméně pak na Litoměřicku, necelé tři tisícovky.

Dopad epidemie na zaměstnanost se zatím v Ústeckém kraji příliš neprojevil. Společnost Personna International CZ v Nových Modlanech u Teplic, patřící do divize mezinárodní společnosti Edgewell Personal Care, nemusela výrobu holítek zastavit ani v době nouzového stavu. „Přes prvotní obavy v tuto chvíli poptávka po našich výrobcích neklesá, objem výroby jsme udrželi a nyní se nám ji daří i navyšovat. I letos se chystáme, navzdory hrozící ekonomické krizi, navýšit mzdy a chystáme náborovou kampaň,“ uvedl ředitel Jan Beneš.

K propouštění nemusela sáhnout ani společnost Severočeské doly. „Daří se nám plnit stanovené cíle a úkoly spojené s poptávkou po hnědém uhlí. Nikdo z našich zaměstnanců o práci v souvislosti s pandemickou situací nepřišel,“ řekl mluvčí firmy Lukáš Kopecký.

Problémy s rekultivacemi nemá společnost Sev.en Energy, která provozuje lomy Vršany a ČSA na Mostecku. „Naše investice do rozsáhlých rekultivací pokračují podle schválených plánů sanací a rekultivací,“ potvrdila mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Útlum těžby na ČSA

Pandemie koronaviru ale uspíšila plánovaný útlum těžby na lomu ČSA a během několika dní tu úplně skončí práce. S tím je spojené i propouštění. „Došlo ke zrušení 207 pracovních míst,“ doplnila mluvčí. Zaměstnancům bylo nabídnuto jiné místo v rámci společnosti nebo vyrovnání ve výši tří až sedminásobku jejich mzdy.

V průběhu koronavirové krize se ve společnosti AGC Flat Czech Teplice podařilo zachovat výrobu na většině linek. „Menší poptávku jsme zaznamenali především u výroby surového skla pro automobilový průmysl, proto jsme byli nuceni částečně výrobu omezit. Co se týče zaměstnanosti, nepředpokládáme žádné zásadní změny. Naší snahou je udržet zaměstnance s požadovanou kvalifikací připravené pro budoucí plný nájezd všech výrobních zařízení,“ připomněl Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech.

Chudeřická společnost AGC Automotive Czech zase v souvislosti s pandemií zaznamenala výrazný pokles poptávky evropských automobilek po autosklech, jejím hlavním výrobním programu. V drtivé většině provozů zahájila výrobu jen omezeně. „I přesto, že v následujících měsících předpokládáme jen postupné a pozvolné zvyšování poptávky, je naší prioritou zachovat co nejvyšší počet pracovních míst. V tomto nám pomohl vládní program Antivirus, který však nemohl a ani nemůže nahradit tak obrovský výpadek v poptávce. V této situaci jsme proto nuceni řešit otázku restrukturalizace výroby, u které očekáváme, že ovlivní i zaměstnanost, a to maximálně v řádu stovek pracovníků do konce tohoto roku,“ vysvětlil Martin Jonáš, mediální zástupce AGC Automotive Czech.

Výrazný nárůst poptávky po speciálních zařízeních na skladování kapalného kyslíku naopak zaznamenala děčínská společnost Chart Ferox. Jde o „mobilní“ zařízení, která se jednoduše instalují, což usnadňuje záchranu koronavirem těžce postižených pacientů v nemocnicích. „Ze dne na den se raketově zvedla poptávka po výrobku, který pro nás byl dříve spíše okrajový. Nyní se z něj stal klíčový předmět výroby. Díky tomu jsme zvýšili kapacitu linky na výrobu těchto zařízení a nasadili další směnu. I to je jeden z důvodů, proč se nám daří udržet zaměstnanost,“ uvedl ředitel Chart Ferox Bronislav Převrátil.

Zhruba 200 lidí z firmy, především kancelářských a projektových pozic, nyní pracuje na home office. „I v této době ale některé pozice nemůžeme obsadit, jde o speciální, projektové nebo technické pozice s nárokem na zkušenosti a vzdělání,“ dodal Převrátil.

Přizpůsobili výrobu

Také snahou litoměřické firmy Hennlich je udržet zaměstnanost stejně, jako ji udržela při ekonomické krizi v letech 2008 a 2009. „Věřím, že díky dlouhodobě stabilnímu hospodaření naší firmy se nám to podaří. V některých oblastech našeho výrobního programu se nám totiž podařilo zareagovat na vzniklou situaci v souvislosti s koronavirem,“ uvedl jednatel Pavel Šumera.

„Námi vyráběná mlžná děla pomáhají dezinfikovat ulice v Peru a Chile. Sestrojili jsme také dezinfekční rámy pro dezinfekci lidí na letištích, nádražích nebo v obchodních centrech. Tyto rámy mohou být využity i ve skladech pro dezinfekci zboží. Naše divize robotiky má zase připravený systém za využití kolaborativních robotů Hanwha, který dokáže samostatně, bez přítomnosti zdravotníků, odebírat lidem biologické vzorky například pro testy na přítomnost koronaviru,“ zmínil Šumera.

Jakmile se objevil nedostatek pomůcek pro výrobu roušek a ochranných štítů, firma zahájila jejich výrobu pomocí 3D tisku. Zdarma je pak distribuuje v okolí Litoměřic potřebným. V současné době má Hennlich stále několik volných pozic, především technických nebo technicko-obchodních. Nedostatek lidí v technických oborech je podle Pavla Šumery trvalý a zřejmě se nijak výrazně nezmění ani v následujících měsících.