K poslednímu květnovému dni evidoval mostecký úřad práce celkem 8 163 uchazečů o zaměstnání, což je o 322 uchazečů o zaměstnání méně než ke konci předchozího měsíce. „Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 je počet uchazečů o zaměstnání nižší o 3 331 osob,“ uvedl Hynek Žofka z oddělení trhu práce, který každý měsíc připravuje aktuální statistické zprávy.

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. květnu činila 12,51 procenta. Oproti minulému měsíci klesla míra nezaměstnanosti o 0,43 procentního bodu.
K jakým dalším změnám došlo? V průběhu května bylo na úřadu práce nově zaevidováno 648 osob. Je to o 21 nově zaevidovaných uchazečů více než v dubnu.

Evidenci v květnu ukončilo celkem 965 nezaměstnaných. Je to o 133 vyřazených uchazečů méně než v předchozím měsíci. V průběhu května 2008 nastoupilo do nového zaměstnání 548 osob, 218 uchazečů úmyslně mařilo činnost úřadu práce, a proto byli vyřazeni z evidence. Ve 199 případech byli uchazeči vyřazeni z jiných důvodů, třeba kvůli přestěhování.

Na konci května registroval úřad práce 4 452 žen, které tvoří na Mostecku 54,5 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. V evidenci je také 1 042 uchazečů se zdravotním postižením, představují 12,8 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Dále je v evidenci 406 absolventů a mladistvích. Ti tvoří pět procent z celkového počtu nezaměstnaných.

Pro druhé čtvrtletí úřad stanovil pracovní sílu 60 268 osob. Ve srovnáním s prvním čtvrtletím se jedná o pokles o 59 práceschopných osob.
Úřad práce evidoval koncem května celkem 728 volných pracovních míst, o 176 méně než v předchozím měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadá jedenáct uchazečů.

K tomuto datu evidoval úřad práce třicet volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadalo 34 nezaměstnaných s handicapem.

Absolventům a mladistvým se nabízelo 133 volných pracovních míst, na jedno volné místo připadali tři uchazeči.
Úřad práce registroval také 248 platných povolení k zaměstnání cizinců, jedná se o cizince z takzvaných třetích zemí. V registru je 609 informačních karet občanů ze států Evropské unie. Dále je evidováno padesát informačních karet pro cizince z třetích zemí, kteří mají trvalý pobyt v ČR. (vok)