Pokles počtu nezaměstnaných Mostecko zaznamenává už delší dobu. V srpnu 2006 bylo bez práce 13 051 mužů a žen, tedy o 2 701 osob více. „K pozitivnímu vývoji na trhu práce přispívají i nábory zahraničních investorů, zejména japonských výrobců elektroniky v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na rozhraní Lounska, Mostecka a Chomutovska,“ uvedl Žofka.
Region přesto zůstává z hlediska trhu práce i nadále nejvíce postiženým, nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi vykazuje už od začátku 90. let. Nepříznivý vývoj uplynulých let ovlivňovala zejména restrukturalizace těžkého průmyslu a s ní související výrazný úbytek pracovních příležitostí především v hornictví.
Nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých přibylo na konci srpna o 50 na 568 mladých lidí. Mostecký úřad práce nabízel 1 189 volných pracovních míst, o 116 více než v červenci. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo 8,7 uchazeče.
Absolutní počet uchazečů o práci, mezi než patří i nemocní nebo ženy na mateřské, se na Mostecku v srpnu meziměsíčně snížil o 222 osob na 10 774 lidí.⋌