Nejvyšší částku z celého roku úřad vyplatil v březnu, přestože nejvíce registrovaných na úseku nezaměstnaných bylo v lednu. Celková částka však mohla být mnohem vyšší, za celé období loňského roku totiž bylo na úseku nezaměstnaných registrováno dalších více jak tisíc spisů klientů, kterým byla z různých důvodů dávka odejmuta a ukončena její výplata. Počet nezaměstnaných, kteří pobírají dávky každoročně, zvyšují absolventi středních škol a učilišť. Od května do prosince žádost o dávku sociální péče podalo 243 absolventů. Z celkového počtu jich nadále dávku pobírá 119, do pracovního poměru nastoupilo 89 absolventů, ve studiu pokračuje 16 lidí, ve čtyřech případech byla žádost o dávku sociální péče zamítnuta. Dávky v loňském roce v Litvínově pobíralo i 30 lidí s vysokoškolským vzděláním.