Vědci totiž začnou na jaře odkrývat další část středověkého pohřebiště v lokalitě Nesvětice u Mariánských Radčic v okresu Most, kde v nekropoli z 11. a 13. století dosud našli téměř 1 900 hrobů. Ani letošní archeologický výzkum se neobejde bez pomocníků, které ústav právě teď hledá. „Sháníme brigádníky na dobu od 3. dubna do 29. září tohoto roku. Pracovat se bude každý všední den od 7 do 15 hodin,“ sdělil Deníku archeolog Jan Podhorský.

Výzkumný tým potřebuje lidi manuálně zručné, kteří budou pracovat s krumpáčem, lopatou, motyčkou, špachtlí a dalšími nástroji. S vybranými uchazeči ústav uzavře smlouvu formou dohody o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ). Brigádníci si vydělají 150 korun za hodinu a podle výkonnosti mohou dostat odměnu až do výše deseti procent. Výplata jednou měsíčně půjde na bankovní účet brigádníka. Zájemci se mohou hlásit na email: podhorsky@arup.cas.cz nebo telefonním čísle 731 074 105.

Archeologické naleziště Nesvětice. Výzkum lokality s pohřebištěm a vesnicí. Fotografie z předešlých let výzkumu v dané lokalitě.
Archeologové tuší na Mostecku další stovky hrobů. Sousední ves zcela zmizí

Záchranný výzkum unikátní lokality Nesvětice, která leží v předpolí uhelného dolu Bílina, bude letos v oblasti pohřebiště vrcholit. Archeologové předpokládají, že tam odhalí ještě přibližně tři sta hrobů. Jedná se o největší pohřebiště svého druhu objevené v České republice. Zřejmě sloužilo jako centrální pro širší okolí, protože dosud zmapované raně středověké osídlení v odtěžené části Mostecka a Bílinska neobsahuje hroby. Příčina je zatím neznámá. Až odhalování pohřebiště na návrší v předpolí šachty skončí, tým se přesune do údolí, blíž k Mariánským Radčicím, kde však očekává spíše nálezy z éry pravěku.

Oblast je z pohledu vědců ojedinělá i v rámci střední Evropy. Loni skončil vedle pohřebiště rozsáhlý záchranný výzkum zaniklé středověké vesnice Nesvětice, jediné v severozápadních Čechách, která byla kompletně probádána. Lokalita proslula také nejrozsáhlejším výzkumem archeologie 2. světové války, kdy experti mapovali postavení německého protiletadlového dělostřelectva.

Nekropole Nesvětice
Nesvětické pohřebiště, které množstvím zkoumaných pohřbů nemá v tuzemsku obdoby, je známé od 60. let minulého století, ale první část se začala odkrývat až v 80. letech. Teprve rozsáhlý plošný výzkum od roku 2013 posunul vznik nekropole hlouběji do minulosti. Ves Nesvětice vznikla později a zmínky o ní zmizely po husitských válkách.