Konference, která se při této příležitosti konala na sále Poradenského centra pro sluchově postižené v Mostě, se zúčastili delegáti organizací pro neslyšící či nedoslýchavé nejen z Mostu, ale také z Teplic, Ústí nad Labem, Loun i Děčína. Výroční konference se zúčastnil také náměstek primátora města Most pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví Jiří Kurcin. Na závěr se všichni návštěvníci zúčastnili volné debaty k výročním zprávám.