Bují nelegální přivýdělky, zaměstnávání načerno a fluktuace. V době, kdy hlavně v průmyslových zónách přibývá volných míst, instituce přitvrdily. Stovky vzdorujících nezaměstnaných jsou za trest na půl roku vyřazovány z podpůrné sociální sítě. Úředníci se více zajímají o příjmy a majetky dlouhodobě neúspěšných uchazečů o práci a to, co dělají ve volném čase.
Páteční zátah úřadu práce to potvrzuje. Při neohlášené ranní kontrole stavby v centru Mostu asistoval kordon policistů v kuklách, který staveniště obklíčil, aby nelegálně zaměstnaní dělníci nemohli uprchnout.
„Kontroly budou pokračovat,“ vzkázal zaměstnavatelům Oldřich Malý, ředitel úřadu práce, který posílil své kontrolní oddělení a sleduje i firmy v Záluží.
Proč si úřad dělá starosti a navrhuje přísnější zákony, když míra nezaměstnanosti klesla na úroveň roku 1999? Blíží se snad doba, kdy se pokles navždy zastaví na mrtvém bodě? Možná. Problém totiž začíná být s téměř neovladatelnou skupinou nekvalifikovaných nezaměstnaných, která spoléhá na sociální dávky a nereaguje na nové trendy. „Daleko hůře se vybírají lidé na rekvalifikace,“ přiznává ředitel úřadu práce.
Více než pět tisíc lidí bez práce má jen základní nebo neúplné nejnižší vzdělání. Většina zaměstnavatelů přitom požaduje minimálně výuční list.
Na Mostecku, kde se průmyslové zóny plní příliš pomalu, je 10 500 registrovaných nezaměstnaných, z toho 6 600 se k práci nehlásí více než rok. Pět tisíc lidí nevykázalo činnost přes dva roky, jejich podíl na celkové nezaměstnanosti stoupá. Syndrom nezaměstnané rodiny se stává chronickým. Není vyloučeno, že část příslušníků nové generace umře ve stáří, aniž by legálně pracovali.
Vliv institucí na nepracující obyvatele komplikuje i fakt, že celková nezaměstnanost je vyšší než udávají úřady i Evropská unie. Mimo kontrolu jsou skrytí nezaměstnaní, lidé, které úřad práce vyřazuje za nespolupráci, nebo ti, kteří služeb úřadu dobrovolně nevyužívají.
K vyšší zaměstnanosti a odbornosti uchazečů o práci má pomoci nové vzdělávací a tréninkové centrum ve Velebudicích, odkud by měli absolventi kurzů odcházet přímo do továren spolupracujících investorů. Pro ně se stává atraktivnější i průmyslová zóna Joseph u Mostu, kde je už dostatek elektřiny.
Výstavba trafostanice v Josephu byla ukončena o celé čtyři měsíce před termínem. „Celkové náklady stavby dosáhly 168 milionů korun, 108 milionů z nich stála samotná transformovna. Město Most získalo na tuto akci dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 75 milionů Kč, zbývající finanční prostředky hradilo město ze svého rozpočtu,“ sdělila mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Výstavba v poloprázdné zóně Joseph nedaleko Havraně byla zahájena v květnu loňského roku. Vybudování přívodního vedení zajišťoval ČEZ – Distribuce, výstavbu transformovny město Most. Dodavatelem celé stavby byla společnost Fabricom CZ.