Na kvalitu pitné vody dohlíží společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). „Dodáváme pitnou vodu dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Zodpovídáme za to, že pitná voda v distribuční síti splňuje veškeré parametry platné legislativy, je pod neustálou kontrolou a v domácnostech zákazníků SčVK teče z vodovodních kohoutků zdraví nezávadná voda,“ potvrzuje mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Pro obyvatele, kteří mají vlastní studnu, nabízí SčVK rozbory vody v akreditované laboratoři.