Kdo si chce v říjnu přivydělat u komunálních voleb, může odejít s prázdnou. Pokud radnice zjistí, že člen okrskové volební komise je dlužníkem města, odměnu za pomoc mu sebere. Je to součást taktiky vůči neplatičům. Lidé totiž dluží městu Most závratných 113 milionů korun.

Nejvíce dluží obyvatelé nájemních bytů v Chanově a uživatelé komerčních prostor. Pohledávky za nimi přesáhly 40 milionů korun. „Neustále klademe velký důraz na úředníky a správce, aby nájemné bylo v co nejvyšší možné míře uspokojeno,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Objem obtížně vymahatelných pohledávek v Chanově v minulosti klesl po snížení jejich účetní hodnoty, kdy je město podle předpisů převedlo na takzvaný podrozvahový účet. Tyto dluhy sice nejsou ve vyčištěném hospodaření města vidět, ale stále je lze vymáhat.

Další problémovou skupinou jsou řidiči, kteří na dopravních pokutách neuhradili přes 30 milionů korun. Most vůči nim využívá například exekuce na mzdu, důchod, různé účty včetně životního a penzijního připojištění či exekuce na daňové bonusy. Od roku 2013 sahá i na přeplatky svých neplatičů u finančních úřadů, na přeplatky z vyúčtování služeb za bydlení či na odměnu za účast v okrskové volební komisi. Během pěti let takto magistrát vybral 2,2 milionu korun od 854 dlužníků.

Odborná pomoc dlužníkům

Aby jich bylo co nejméně, se snaží i Občanská poradna Diakonie ČCE v Mostě, která loni v lednu založila pobočku v Litvínově. „Největší potřeba a zájem je o odbornou pomoc v oblasti zadlužení,“ uvedla ředitelka Diakonie Markéta Strížová. Loni pobočka obsloužila 170 lidí, letos jen za první čtvrtletí skoro stovku. Většina přichází řešit exekuce, insolvenci, žádost o oddlužení, splátkové kalendáře, vymáhání dluhu žalobou či platební rozkaz. Pomáhá jim vyškolená poradkyně, případně externí právník.

Na dlužníky naráží i policie při řešení přestupků. Hlavně v sociálně vyloučených lokalitách řada agresivních pachatelů ignoruje přestupkové řízení i pokuty. „Vymahatelnost je minimální,“ připustil zástupce policejního ředitele Jindřich Bergmann. Policie proto začala závažnější případy posuzovat jako trestný čin.

Neplatiči Mostu hradí téměř 85 procent pohledávek před datem splatnosti, zbytek plateb pak připadá na některou fázi vymáhání. Procento pohledávek zaplacených před splatností nebo bez zaslání výzvy k úhradě je dlouhodobě nejvyšší u místních poplatků a smluvních pohledávek. Oproti tomu u pokut za dopravní přestupky a přestupky na úseku veřejného pořádku se pohybuje jen mezi 20 až 25 procenty.