„Změna organizace nemocnic neohrozí dostupnost, rozsah, strukturu a kvalitu zdravotní péče,“ řekl včera náměstek hejtmana a člen představenstva Krajské zdravotní Petr Fiala. Kraj si od transformace nemocnic slibuje úsporu peněz v provozní oblasti a chce tyto prostředky věnovat na rozvoj zdravotní péče. „Například chceme nakupovat novou zdravotnickou techniku,“ uvedl Fiala. Změnu v nemocnicích podle něj pacienti nejprve nepocítí. „V budoucnu ale lidé zaznamenají zkvalitnění zdravotní péče a nové lékařské přístroje,“ dodal náměstek hejtmana. Kraj také počítá například s úsporou při společném nakupování léků a zdravotnického materiálu. Krajská zdravotní podepsala s organizacemi odborového svazu zdravotnictví a sociální péče memorandum, ve kterém se shodly na platnosti všech kolektivních smluv do konce roku. Současné platové tarify zaměstnanců budou převedeny na tarify mzdové, které budou ve stejné výši jako dosud. Zároveň chtějí spolu nadále jednat o uzavření nové kolektivní smlouvy, která by měla platit od začátku roku 2008. Nemocnice se měly původně sloučit už od 1. července. Kraj ale v tu dobu ještě neměl nutný souhlas antimonopolního úřadu a nebyly vypořádány všechny majetkové vztahy s Ministerstvem zdravotnictví. Antimonopolní úřad později oznámil, že se sloučením nemocnic zabývat nebude, protože se na tuto transakci zákon o hospodářské soutěži nevztahuje. Akciová společnost Krajská zdravotní bude mít po sloučení nemocnic přibližně 6 500 zaměstnanců. Pět nemocnic nyní poskytuje asi 70 procent zdravotní péče v Ústeckém kraji. Obrat společnosti bude přibližně čtyři miliardy korun ročně a měla by užívat majetek v hodnotě šest miliard korun. Ve spádové oblasti nemocnice bydlí asi milion lidí.