Most - Kdo přijde například do mostecké nemocnice, na dveřích může vidět vylepené letáky oregulačních poplatcích a doplatcích zaléky. Za ošetření vambulancích praktických lékařů a specialistů hradí pacient ze své kapsy 30korun. Peníze vybírají zdravotní sestry. Za položku na receptu se platí vlékárně 30korun. Pohotovostní služba vybírá 90korun za vyšetření vpracovních dnech od 17do 7hodin, ovíkendu a ve dnech pracovního klidu avolna. Za každý den hospitalizace platí pacient 60korun, den přijetí a propuštění znemocnice se počítá jako jedenden.

Veřejnost přijala novinku srozpaky

První zkušenost splacením poplatků udoktora má za sebou iLibuše Procházková a její manžel. „Smanželem jsem byla ovánočních svátcích na pohotovosti, to jsme ještě neplatili nic. Adneska jsme museli na kontrolu. Zde jsme zaplatili třicet korun za prohlídku a dalších třicet za recept,“ řekla včera Procházková.

Podobně je na tom iJaroslav Smučnoský. „Sice se mi to placení nelíbí, ale co můžu dělat. Ošetřit potřebuji, tak holt mi nezbývá nic jiného než otevřít peněženku,“ povzdychlsi.

Šedesátiletá Marie Opatrnovská zMostu je dlouhodobě nemocná. „Užívám mnoho léků, zatím nové nepotřebuji, tak snad to placení za recept počká. Ale zítra jdu klékaři, a tak doufám, že mne nepošle do nemocnice. Teď by mi lékařská péče a několikadenní pozorování vnemocnici dost prodražilo,“ postěžovala si seniorka.

„Platila jsem třicet korun až po vyšetření,“ řekla Marie Hrušková, která byla uzubaře. Dala padesátikorunu, vrátili jí dvacetkorun.

Podle některých zdravotníků je lepší, když si lidé dopředu připraví přesnou sumu. „Peníze mám připravené, ale nelíbí se mi to,“ kritizoval novinku včekárně uzubaře další pacient. „Mě je to úplně jedno, chodím sem jednou za rok,“ řekla jedna zčekajícíchžen.

Ušetřil, kdo se zásobil dopředu léčivy. „Před Vánoci jsme zaznamenali zvýšený zájem pacientů odlouhodobě užívané léky,“ řekla zdravotní sestra Věra Mrnková.