„Vedení společnosti považuje odměňování zaměstnanců za nesmírně důležité. Proto v době koronavirové krize uvolňuje další významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Pro zaměstnance poskytující zdravotní péči pacientům s Covid-19, rozhodlo představenstvo společnosti o navýšení příplatku za výkon práce ve ztíženém pracovním prostředí na trojnásobek a realizujeme další mzdová opatření, zejména ve formě mimořádných odměn,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Poděkování si zaslouží všichni, kdo v našich nemocnicích pracují s obrovským nasazením více než dva měsíce s pacienty, u nichž byla potvrzena nákaza novým koronavirem SARS-CoV-2, nebo s pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19. Za způsob, jakým si plní své povinnosti, jim patří velké uznání,“ dodal předseda představenstva.

Chválou nešetří ani generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. „Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci. A hlavně za to, že drží dlouhodobě a s vysokým standardem úroveň zdravotní péče ve skutečně nelehkých pracovních podmínkách,“ uvedl.

Krajská zdravotní obdržela v dubnu z Fondu Ústeckého kraje k pokrytí mzdových nákladů a odvodů zdravotního a sociálního pojištění 15 milionů korun.

Sestry v nemocnicích kraje získaly od začátku loňského roku příplatky za směnnost. Více než dvěma tisícům sester a dalších zdravotnických zaměstnanců, kteří pracující bez odborného dohledu v nepřetržitém provozu, a zaměstnancům na pozicích vrchní sestra, staniční sestra a ostatním vedoucím nelékařským pracovníkům rozhodnutí představenstva přiznalo příplatek 7000 korun. Sanitáři, praktické sestry a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem v nepřetržitém provozu, získali příplatek 2000 korun. Nad rámec příplatků, které nastavila pro státem zřizované nemocnice vláda, pak v Krajské zdravotní získali příplatek 4000 korun fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sálové setry, laboranti a další odborní zdravotničtí pracovníci v ranním provozu, sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1500 korun. Ke zvýšení mezd došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.

(kz, zpp)