„Na základě podnětu jsme se pustili do šetření. Víc se v této chvíli k tomu nedá sdělit,“ uvedl ve čtvrtek 5. května mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka.

Podle aktivistů podnik bez povolení vykácel několik hektarů lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, která se táhne od Jirkova až k Tisé. Mělo jít o mimořádně zachovalé buky z doby Marie Terezie a Josefa II., které tvořily původní druhovou skladbu lesa. Ekologové upozornili, že těžba zasáhla také stanoviště zvláště chráněných živočichů a že pokuta by se mohla vyšplhat až ke dvěma milionům korun.

„Lesy ČR způsobily nevyčíslitelnou a nevratnou škodu na životním prostředí. Zničily nejen památný les, ale i celý místní biotop, a proto jsme České inspekci pro životní prostředí navrhli, aby v okolních lokalitách zakázala kácení stromů starších sto let. Jedině tak se dá aspoň částečně kompenzovat způsobená ztráta,“ informovala Nikol Krejčová z Greenpeace.

Podle ní podnik už dříve v médiích potvrdil, že na Litvínovsku a Telnicku skutečně došlo k nelegální těžbě dřeva. Státní podnik prý žádal o povolení k těžbě už v prosinci 2020 a dosud nedostal od příslušných úřadů žádnou odpověď.

Podle právního zástupce Greenpeace Jaromíra Kyzoura měl podnik místo podobných kontroverzních zásahů jít příkladem a umožnit, aby se lesy mohly na území evropsky významné lokality na dostatečně velkých plochách nerušeně vyvíjet. „Podle evropské strategie o ochraně biodiverzity by měly členské státy EU zajistit přísnou ochranu přírody na deseti procentech svého území. Bučiny v Krušných horách by byly pro naplňování tohoto cíle ideální. Bohužel se však opět ukázalo, že současná ochrana krušnohorských bučin je slabá,” uvedl právník.

Podnik argumentuje tím, že jeho hospodářský postup souvisí s uvolňováním prostoru pro přirozeně se obnovující druhově pestřejší les s převahou buku i jiných listnáčů včetně dubu. „Šlo o výběrný způsob těžby, tedy o jednotlivé stromy nebo o uvolnění přirozeně se zmlazujících stromů. Pokud jde o budoucnost porostu v souvislosti s ochranou přírody, svůj prostor mají přirozeně se obnovující původní druhy dřevin,“ upozornila mluvčí podniku Lesy ČR Eva Jouklová. Podle ní lesníci na místě ponechali dostatek stromů i ležícího dřeva určených, s ohledem na různé druhy tamních rostlin, hmyzu a ptáků, k samovolnému zetlení. „Lesy ČR jsou pro zachování geneticky cenných místních bukových lesů. Ty je třeba periodicky obnovovat, a to výběrným nebo podrostním způsobem, aby nedošlo k náhlému rozpadu celého porostu. Cílem je stabilita ekosystému s tím, že produkční funkce lesa rozhodně nemá prioritu,“ dodala mluvčí.

Greenpeace těžbu ve vzácných krušnohorských bučinách dlouhodobě kritizuje a požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem. V regionu navíc sílí iniciativa za vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.