O prodloužení mohou žádat jen lidé, kteří mají vyhrazené parkovací stání v místě trvalého pobytu. Informoval o tom magistrát. Ten nebude nájemce na blížící se konce smlouvy písemně upozorňovat.

Každý si musí termín hlídat sám. Pokud o prodloužení nepožádá dva týdny před koncem smlouvy, úřad vyhrazené stání zruší. „Termín platnosti povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa není možné zaměňovat s termínem splatnosti místního poplatku za užívání veřejného prostranství,“ upozorňuje na webu města odbor dopravy, registrací a dokladů. Ten vyhrazené místo zruší, když uplyne platnost povolení, a to i tehdy, pokud již řidič zaplatil místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 4 500 korun.