Vedení města proto znovu vyzývá obyvatele, aby rozhodně nekrmili holuby na žádném místě v Litvínově. Holubi si i tak získávají dostatek potravy například z odpadků a jejich dalším krmením napomáhají nezodpovědní občané k jejich nekontrolovanému množení. Svým jednáním občané navíc porušují vyhlášku.

Holubi se podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov Jaroslav Porteše prokazatelně vyskytují ve větších hejnech v místech, kde mají dostatek potravy a kde dochází k jejich krmení. Způsobují škody na nemovitostech, ale především z hygienického hlediska je jejich větší výskyt nežádoucí. V krajním případě totiž mohou přenášet na lidi nebezpečná onemocnění.

Vedení města doporučuje všem vlastníkům nemovitostí, aby zabezpečili všechny vletové otvory pevným pletivem, sítí nebo zasklením.