O střelnice a další výcviková zařízení, jako jsou cvičiště pro řízení kolových či pásových vozidel nebo nejrůznější trenažéry, se stará Středisko obsluhy výcvikových zařízení Radošov. Jeho velitel podplukovník Petr Vašíček uvedl, že v péči střediska je vlastně celý výcvikový prostor a všechna zařízení, která se na jeho území nacházejí. Je s tím spojeno nemálo starostí, ale jeho podřízení si umějí poradit takřka se vším.

Prostor využívají nejen vojáci Armády České republiky, ale i ze zahraničí, a také příslušníci Policie České republiky či další složky Integrovaného záchranného systému.

Velmi využívaná je střelnice bojových vozidel Mětikalov, která patří svého druhu skutečně k největším ve střední Evropě.

Má čtyři pojezdové dráhy pro bojová vozidla, ze kterých je možno střílet z místa, ze zastávek a za pohybu. Délka pojezdových drah je sedm set metrů, šířka střelnice je tisíc metrů a maximální hloubka terčového manévru je 3500 metrů. Zařízení střelnice je ovládáno elektronicky a rádiem podle programů z řídící věže. Terče jsou zvedány pomocí radiových zvedáků cílů.

Další velmi často využívanou střelnicí je Březina. Zde se nejčastěji konají střelby z bojových vozidel a střelby jednotkami, vyzbrojenými protiletadlovými děly, protiletadlovými komplety blízkého dosahu, a to na třech pojezdových drahách.

Cvičící vojska mají k dispozici také součinnostní střelnici Žďár či pěchotní střelnici Plešivec. K výcviku v řízení bojových vozidel je využíváno cvičiště Tureč a ženisté se zdokonalují zpravidla na svém cvičišti Brodce.

Není pochyby o tom, že zabezpečit výcvik v tomto prostoru není zrovna jednoduchá záležitost. Přesto se příslušníkům Střediska obsluhy výcvikového zařízení z Radošova daří připravit výcvik tak, aby vše běželo, jak se říká, jako na drátkách. O jejich práci svědčí i celá řada uznání, a to nejen od domácích uživatelů, ale také od vojáků spojeneckých armád, kteří na Doupově cvičili.

Středisko v těchto dnech oslavuje 60. výročí svého založení. Vojenský prostor vznikl po 2. světové válce. Kromě někdejšího okresního města Doupov, zaniklo 63 vesnic. Na jeho území se nyní nachází 15 malých vesnic, ve kterých žije na šest set stálých obyvatel.

Miroslav Šindelář