Klání, které uspořádal spolek MY Litvínov, ovládl nenápadný krámek s kávou a čajem na náměstí. Zcela naopak propadly Levné potraviny sídlící v historickém domě na jednom z nejfrekventovanějších míst ve městě.

„Fakticky jsme hodnotili šest výloh. Ty vybrala porota ze zhruba třiceti výkladních skříní, které soutěží prošly," říká Karel Hejkal z MY Litvínov. Soutěž vymyslel na začátku roku. Chtěl jejím prostřednictvím blíže prozkoumat, jak obchodníci se zákazníky komunikují. Dalším důvodem byla snaha donutit lidi zamyslet se nad svým okolím.

Nominovat výlohy mohli obchodníci nebo třeba jen kolemjdoucí. Porota měla čtyři členy. „Všichni se profesně věnují grafice," pokračoval Karel Hejkal. Každý člen hodnotil výlohy samostatně. „Měli jsme připravený bodovací list. Jejich výsledky jsme potom jednoduše sečetli. Bodovalo se v kategoriích, jako jsou vývěsní štít, materiál, originalita nebo typografie," přiblížil Karel Hejkal.

První místo nakonec obsadil krámek Káva čaj na náměstí Míru. U porotců bodoval dřevem lemovanou výlohou, respektem k historické budově a hlavně vývěsním štítem. Na druhé příčce se také díky dřevěné výloze a souladu s historickým domem umístila švadlenka v ulici 9. května naproti Prioru. Bronzovou pozici porota přisoudila hodinářství Kalina v Tržní ulici. Zastrčený krámek zaujal vývěsním štítem a decentní střídmostí.

Anticenu poslala veřejnost Levným potravinám.

Anticena pro tuto výlohu. Foto: MY Litvínov

Speciální kategorií byla nejškaredější výloha, ve které hlasovala široká veřejnost. Anticenu poslala Levným potravinám, které mají své zázemí na rohu ulic Mostecká a 9. května, a to kvůli zcela polepeným výlohám a absolutnímu nerespektování historické hodnoty objektu.

Vyhlášením výsledků ale soutěž nekončí. „Vítěze postupně formou rozhovoru představíme širší veřejnosti. V daný okamžik je pozitivní publicita maximum, co můžeme nabídnout. Dílčí překvápko čeká, pokud se podaří, i na držitele anticeny," dodal Karel Hejkal z MY Litvínov.