O co jde? Zastupitelé města uvažovali o sloučení dvou penzionů. Do budovy ve Vodní ulici, kam by se v budoucnu nejspíš měli přestěhovat důchodci z penzionu v Mostecké ulici, by možná chtěli zastupitelé nastěhovat i obyvatele z penzionu v Podkrušnohorské ulici nedaleko Billy, kterému se říká Automat. Ti ovšem v hojném počtu přišli na jednání zastupitelstva sdělit, že se stěhovat nehodlají.

Důchodci se ptali, z jakých důvodů vznikl záměr je přestěhovat. Na to jim odpověděl člen rady města Petr Myšák: ,,Zatím mělo jít jen o monitorování objektu. Zda by o něj projevil zájem soukromý kupec. Pak by bylo ekonomičtější využít prostředků, které bychom potenciálně mohli získat z prodeje penzionu Automat, do realizace záměru ve Vodní ulici,“ uvedl.

Devětasedmdesá tiletá důchodkyně Ludmila Moozová před členy zastupitelstva vystoupila s dlouhým a lítostivým projevem. Zastupitelům přednesla, že zpráva o zamýšleném prodeji byla pro obyvatele penzionu šokující a připravila je o klid a spánek. „Přinesla nám stres a znaky nervového otřesu. Je to psychická šikana bezmocných lidí, kterou nám naši radní připravili. My už nemáme sílu za sebe bojovat, proto se obracíme na občany Litvínova a prosíme o možnost v klidu v penzionu dožít,“ přečetla ze svého prohlášení.

Po tomto projevu místostarosta Martin Klika rozhodl, že penzion osobně ve čtvrtek navštíví a s obyvateli si o problému promluví. Zastupitel Robert Kysela na jednání sdělil, že někteří důchodci z Automatu si několikrát stěžovali na hospodu, která se nachází v blízkosti penzionu. „Na hospodu jsme si za ta léta bohužel zvykli,“ reagovala Ludmila Moozová. V deset hodin je u nás klid, hospoda nám nevadí, v penzionu jsme moc spokojení,“ potvrdili manželé Müllerovi. „Ve městě jsou problematičtější místa. Nevzpomínám si, že by si penzisté na městské policii někdy na restauraci stěžovali,“ řekl ředitel tamní městské policie Zdeněk Urban.

Mezi důchodci z Automatu se proslýchá, že by o jejich bydlení mohli mít zájem litvínovští hokejisté, kteří by tam rádi zprovoznili hotel. „To slyším poprvé, vůbec to není pravda,“ sdělil hokejista a člen rady města Jiří Šlégr. „Já osobně jsem na straně důchodců,“ dodal.