Městská samospráva se strážníky řeší tuto oblast už delší dobu. Odpadků na veřejném prostranství kolem zanedbaného paneláku bylo minulý týden sice méně než při bordelářské kalamitě v lednu letošního roku, ale přímo ve vodě je vyhozených věcí víc. Nejrůznější odpad v přírodním toku není jen ekologickým nebezpečím. Při povodňovém stavu by haldy věcí mohly ucpat průtok pod nedalekým nízkým silničním mostem u rodinných domů, kde pendlují auta mezi Litvínovem a Horním Jiřetínem. „Je to neštěstí,“ popsal situaci v této části Janova jeden z místních obyvatel.

Vodní tok Loupnice je dlouhý přes 13 kilometrů a pramení v Krušných horách poblíž hranice s Německem. Důležitý horský potok protéká Přírodním parkem Loučenská hornatina, kde je součástí jeho povodí unikátní vodní nádrž Janov z roku 1915, která kdysi zásobovala kvalitní vodou rychle se rozvíjející město Most. Loupnice dále teče k Hornímu Jiřetínu, kde se otáčí k soustavě rybníků a nádrží, za kterými se vlévá do řeky Bíliny.

Ukládání odpadu na břeh i do vodního toku je porušením vodního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o odpadech. Za vytváření takové černé skládky hrozí fyzickým osobám vysoká pokuta.