Obrtlík se obává, že úřad postupoval chybně i v dalších případech, kdy občanům z ničeho nic osadil a vyznačil v jejich bydlišti dopravní značky a postavil je před hotovou věc. Nevylučuje, že se tak dělo na více místech v Mostě. Nespokojeným lidem doporučuje, aby do tří let podali k soudu návrh na zrušení opatření obecné povahy „U nás v ulici Pod Resslem magistrát fakticky omezil počet parkovacích míst. Ulici zjednosměrnil ve směru do kopce s parkováním na levé straně, takže řidič po startu při vyjíždění z řady nevidí pořádně za sebe a vedle sebe, zda neprojíždí auto. Tyto vychytávky mají údajně zlepšit provoz kvůli letnímu provozu koupaliště," zlobí se Obrtlík.

Magistrát se hájí tím, že projektový návrh dopravního řešení zpracoval odborný projektant pro dopravní stavby v roce 2011. „Tento návrh byl s obyvateli uvedené části města veřejně projednán 21. července 2011, kdy byli obyvatelé města seznámeni s novou koncepcí dopravního řešení," sdělila náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Úřad tím reagoval na opakované stížnosti obyvatel na celkovou dopravní situaci u koupaliště. Zaznamenané připomínky se podle úřadu týkaly hlavně zvýšení intenzity dopravy v ulicích Pod Resslem, Pod Těžní věží a Slovanská způsobené rozvojem lokality s novou rodinnou zástavbou, firmami, zásobováním a koupalištěm.

Úřad tvrdí, že v rámci navržených úprav zjednosměrnil část ulice Pod Resslem, čímž legalizoval stání po jedné straně komunikace. Směr provozu v ulici Pod Studánkou změnil tak, aby výjezd byl situován do ulice Svážná. K žádným dalším změnám ve vedení silničního provozu prý nedošlo. „Musím říci, že v podstatě byly akceptovány připomínky a návrhy tamních obyvatel," sdělila náměstkyně. Dodala, že některé návrhy obyvatel vložené do projektu zamítl Dopravní inspektorát Policie ČR.

Po realizaci celého projektu, která je závislá na finančních možnostech města, vznikne nové parkování v ulicích Slovanská, S. K. Neumanna včetně náměstíčka a ve spodní části ulice Pod Resslem. Další budou v ulici Lesní a u garáží ve Slovanské.