Devět lidí a dvě právnické osoby začali stíhat kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli státní zakázce na odstranění starých ekologických zátěží na skládce v Nelahozevsi, vzniklých před její privatizací. Nebezpečné odpady se v rámci této zakázky ukládají na skládku Celio u Litvínova.

Policisté ve čtvrtek 13. ledna prováděli v souvislosti s případem domovní prohlídky, zásah útvar specializující se na organizovaný zločin potvrdil. „Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu ve stadiu pokusu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,“ uvedla pro Deník pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Kauza podle žalobkyně souvisí s veřejnou zakázkou ministerstva financí s názvem Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol. Další podrobnosti prozatím nechce Nejvyšší státní zastupitelství, které si vyhradilo jako jediné právo informovat, sdělovat.

Policie prověřovala dění na skládce Celio už loni v létě. A to poté, co inspektoři České inspekce životního prostředí na skládce nebezpečných odpadů provedli na konci července neohlášenou kontrolu. A našli tam značné množství sudů, které tam byly přijaty od září 2019 do června 2020. Sudy obsahovaly styren, ten je vysoce hořlavý a nebezpečný, podle inspektorů by mohlo hrozit nebezpečí požárů nebo výbuchu.

Velké množství sudů bylo tehdy podle inspekce špatně skladované a hlavně měl být vysoce hořlavý styren už zlikvidovaný mimo areál skládky. Kvůli hrozbě bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí tehdy inspekce a kraj rozhodly o omezení skládky, nařídily firmě přijmout také další opatření.

Společnost se tehdy proti nařčení ohradila, nesouhlasila se závěry kontroly. „Konstatujeme, že po celou dobu postupujeme zcela v souladu se schváleným realizačním projektem dotčenými orgány státní správy a samosprávy, kterými jsou ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, supervizní organizace a nabyvatel Unipetrol. Realizace zakázky probíhá v naprostém souladu s integrovaným povolením a provozními řády. V posledních dvou letech k zakázce proběhlo několik řádných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závady," reagovala loni v létě Kára Kobzová, mluvčí skupiny Purum Kraft, jenž je provozovatelem skládky Celio.

Zástupci společnosti se bránili a tvrdili, že odpady úpravou procházejí, ale postupně, že uskladnění bylo dočasné. Nestačily údajně kapacity firmy, která odpad likvidovala, a tak provozovatel skládky přistoupil k dočasnému uskladnění, likvidace měla probíhat postupně. Umožňovala to prý přijatá povolení.

Podle tehdejšího vyjádření provozovatele Celia měl odpad pocházet z probíhající státní zakázky na sanaci staré ekologické zátěže, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol, ukládaly se tam zbytky z výroby polystyrenu.

Redakce Deníku oslovila také zástupce provozovatele skládky Celio k aktuálnímu vyjádření, na zaslané dotazy ale prozatím neodpověděli, mluvčí skupiny nezvedá telefon.

Skládka Celio je známá také častými velkými požáry v minulosti. Předloni například v jedné z hal, v roce 2018 dosáhla škoda po požáru 100 milionů.