Návrh na vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník byl již projednán s vlastníky nemovitostí dotčených chystanou ochranou i s dotčenými obcemi a Ústeckým krajem. Mosteckému deníku to sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„V současné době připravujeme návrh znění vyhlášky na vyhlášení této Národní přírodní rezervace, která se následně bude projednávat v meziresortním připomínkovém řízení, kdy k návrhu vyhlášky můžou uplatnit připomínky ústřední orgány státní správy," dodala mluvčí.

Pokud státní úřady neuplatní žádné závažnější připomínky, dá se vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník očekávat do konce letošního roku. Rozloha navrhované rezervace představuje 79,16 hektaru.

Zlatník je podle odborníků jedinečným geologickým útvarem s velmi cenným ekosystémem suchých doubrav na extrémním skalnatém stanovišti a s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a zvířat. Vrch je součástí Českého středohoří. Na Zlatníku roste přes 400 druhů rostlin včetně zvláště chráněná bělozářky liliovité a tařice skalní. Na území žije i šest desítek druhů ptáků, vzácných motýlů a brouků.

Ochranu území již dříve prosazovali místní myslivci, kteří upozorňovali na rušivou činnost motoristů a paraglidistů. Mostecký magistrát po většinu roku zakazuje jízdy a omezuje sportovní a zájmové činnosti na Zlatníku, které ruší zvěř.

První návrh na vyhlášení přírodní rezervace Zlatník padl již v roce 1969.