Kolem sto milionů korun totiž schází v pokladnách Mostu, Litvínova a dalších obcí kvůli neplatičům nájemného. Dlužníků, kteří řádně neplatí nájemné a služby s bydlením spojené, stále přibývá. Majitelé bytů se proti narůstajícím dluhům snaží všemožně bojovat.

„V současné době se výše dlužné částky pohybuje v částce přes šedesát milionů korun. Nejedná se pouze o dluh za nájemné, ale jde i o služby,“ informovala Deník tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Město Most vlastní byty v mostecké části Chanov a byty v domě u Bati. Ostatní bytové jednotky jsou majetkem společnosti Mostecká bytová.

Téměř třicet milionů za nájemné zase chybí podle posledních statistik litvínovské radnici. „Jsou to i dlouhodobější dluhy, například i z bytů, které město již nemá,“ popsala dlouhodobější problém s dlužníky vedoucí litvínovského odboru financí Nikola Exnerová. Litvínovský městský úřad zatím nemá údaje za poslední měsíce, proto nemůže určit, zda se vyplácení sociálních dávek formou stravenek podepsalo i na výši dluhů.

S dlužníky bojuje téměř třítisícová obec Obrnice. Tady je dlužná částka ve výši téměř sedm a půl milionu korun. I když se snaží obec s dlužníky všemožně vyjednávat, stále nad splátkovými kalendáři převládají žaloby. „Je to dlouhá cesta a víme, že se nám nepodaří získat zpět všechny peníze. I když jsou všechny pohledávky v jednání, u některých se nám dlužníky nikdy nepodaří najít. Chceme proto prověřit dluhy, které se jeví jako nevymahatelné, abychom si zmapovali situaci,“ řekla místostarostka Obrnic Drahomíra Miklošová.