„Nádrž Betynka je pozoruhodná ornitologická lokalita hostící celou řadu zajímavých i vzácných druhů ptáků," uvedl ornitolog Jaroslav Bažant z Oblastního muzea v Mostě.

V areálu Betynka lze pozorovat potápky, kachny, lysky, chřástaly, rákosníky, strnady, konipasy a další ptáky. Bezprostřední okolí nádrže je zarostlé křovinami a mladými stromy, které ještě nejsou dostatečně mohutné pro tvorbu dutin, proto se členové Ornitoklubu rozhodli pomoci tzv. dutinovým ptačím druhům umělými příbytky. Budky budou v následujícím období kontrolovány a zjištěné údaje vyhodnocovány, v případě jejich plné obsazenosti vyvěsí ornitologové další.

Rady o ornitologů

Pokud chcete prospět zpěvným ptákům, můžete ptačí budky snadno zhotovit. Jako materiál poslouží prkna o tloušťce cca 2 -3 cm a přiměřeně dlouhé hřebíky. Rozměry dna pro běžné ptáky jsou 14 x 14 cm, vzdálenost vletového otvoru ode dna asi 20 cm. Střecha by měla být otevírací, nejlépe pomocí pantu. Důležitý je průměr vletového otvoru - 28 mm pro modřinky, 34 mm pro koňadry. Pokud bude průměr větší, může budku obsadit i vrabec, lejsek, brhlík nebo špaček. Otvory mohou být i oválné. Důležité je, aby vnitřní stěny byly neohoblované, případně záměrně zdrsněné. Toto opatření umožní ptákům, zejména mláďatům, snadné opuštění hnízdní dutiny. Výtvory je možné natřít barvou, na střechu lze přibít, či přilepit lepenku, linoleum nebo plech, životnost budky se tím znatelně prodlouží. Ptačí příbytky zavěšujeme pomocí drátu na kmeny a silné větve stromů nejméně 3 metry nad zem, drát zcela nedotahujeme, aby se nezařezával do kůry, mírné kymácení budky ptákům nevadí.

Zdroj: Ornitoklub při Oblastním muzeu v Mostě