Rozsáhlá rekonstrukce zastaralé budovy mosteckého vlakového nádraží má začít v lednu příštího roku a skončit v květnu 2024. Podoba interiéru je už známa. Správa železnic hodlá do modernizace investovat postupně 685 milionů korun. Na schválený záměr chce mostecká radnice v příštích letech navázat výstavbou autobusového nádraží, které s vlakovou stanicí vytvoří přestupní uzel. Dnes slouží plocha před stanicí hlavně pro MHD.

„Dojde ke zkapacitnění odstavných ploch pro autobusy i pro automobily. Byli bychom rádi, kdyby kromě vzniklých zastávek dálkových autobusů vznikl i kvalitní prostor pro jejich krátkodobé odstavování. Proto se v blízkosti stávajícího objektu pro řidiče vybuduje nový objekt, který bude větší, kvalitnější a bude řidičům zaručovat určitý komfort, aby svá vozidla neodstavovali po městě,“ sdělil radní a člen městské dopravní komise Jiří Nedvěd.

Správa železnic (SŽ) zahájí práce jako první. Cílem je celková rekonstrukce budovy osobního nádraží, kde se vymění obvodový plášť z boletických panelů a vylepší veřejně přístupné prostory, včetně WC. V plánu je také úprava venkovních ploch a přístupu k navazujícímu autobusovému terminálu a vybudování parkoviště a cyklostojanů. Součástí rekonstrukce je i nové řešení bezbariérových podchodů. „Podchody zůstanou na původních místech,“ sdělil mluvčí SŽ Marek Illiaš.

Záměr, který má zvýšit komfort a bezpečnost cestujících, snížit energetickou náročnost budovy a zlepšit její technický stav, letos odsouhlasila Centrální komise Ministerstva dopravy. Stavba se rozdělí do několika etap. Zahrnou například úpravu schodiště, umístění nových eskalátorů a přístup k výtahu pro bezbariérový přesun na 1. nástupiště a do podchodu. Na 1. nástupiště se bude možné dostat přímo i z nového parkoviště. Změnou projde také výšková část budovy a příjezdová hala, kde budou nové komerční prostory pro bufet, restauraci, obchody a další doplňkové služby.

První vlakové nádraží se postavilo v letech 1869-1870 ve starém Mostě. Během bourání města se mezi roky 1975 až 1977 zprovoznila nová železniční stanice a právě její nevyhovující budova se bude modernizovat. Dosavadní stavební zásahy všechny hlavní problémy nevyřešily. V roce 2002 vzniklo částečnou přestavbou hlavní haly zákaznické centrum Českých drah a v roce 2014 prošly opravou za deset milionů korun peróny.

Litvínov začal vlastní moderní přestupní uzel budovat letos v létě. Radnice si nechává stavět autobusové nádraží, čímž navazuje na rekonstrukci a elektrifikaci železniční trati Litvínov – Oldřichov u Duchcova, při které na litvínovském vlakovém nádraží vzniklo nové nástupiště s informačním systémem.

Sousední městský dopravní terminál obsáhne zastřešená bezbariérová nástupiště, chodníky, odstavné plochy pro autobusy, úsporné LED osvětlení, elektronický informační systém, bezpečné přechody pro chodce, zeleň, cykloboxy, lavičky i odpadkové koše. Autobusové nádraží za 64 milionů korun má být hotové za rok. Velkou část nákladů pokryje dotace.

Most si v těchto dnech připomíná 150 let od příjezdu prvního vlaku do města. Bylo to 8. října 1870, kdy dorazila parní souprava, která pokračovala do Chomutova. Byla tak zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-teplické dráhy z Duchcova. Od roku 1901 bylo město Most propojeno elektrickou pouliční dráhou s Janovem přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov. Rychlejší přeprava osob a materiálu umožnila nástup průmyslové revoluce a především masivní těžby uhlí. Výstavu o zásadním vlivu kolejové dopravy na vývoj Mostecka popisuje nová výstava v muzeu.