„Objekty k odprodeji byly navrženy na základě průzkumu, který proběhl v roce 2008 u všech Správ dopravních cest v jednotlivých krajích a jehož výsledkem byl návrh objektů pro soudobý provoz nepotřebných, zbytných, vhodných k prodeji, případně k pronájmu,“ uvedl Jiří Šťastný ze SŽDC .

Většina nádražních budov už neslouží k účelům, ke kterým byla postavena. Dveře i okna jsou zazděná, toalety jsou nefunkční a čekárny už dávno neexistují. Nádraží se změnila v pouhé zastávky, kde si lidé mnohdy ani nemají kam sednout. I jízdenku už si zde nekoupíte, pokladní okna zejí prázdnotou. V Ústeckém kraji nabízí SŽDC pětašedesát nádraží k prodeji.

Nabídka k odkoupení nádražní budovy dorazila i na Městský úřad v Lomu. „Již před několika lety jsme projevili zájem budovu místního nádraží odkoupit. Tehdy nám bylo sděleno, že budova není na prodej,“ sdělil starosta Lomu Josef Nétek. Nyní po téměř pěti letech má Lom konečně možnost mít budovu nádraží ve svém vlastnictví. Jen v nabídce chyběla cena. „Bylo nám sice nastíněno, z čeho bude cena vypočítána, ale samozřejmě potřebujeme znát přesnou cenu, abychom se mohli rozhodnout, zda objekt vůbec ještě chceme,“ dodal starosta Lomu. Lomští chtěli v nyní opuštěném objektu vybudovat příjemnější prostředí pro lidi, kteří odsud cestují vlakem. „Byla by nutná nejen údržba a úprava budovy, ale i jejího okolí. A udělat z nádraží alespoň důstojnou zastávku,“ podotknul Josef Nétek.

„Ceny vycházejí ze znaleckých posudků podle platné vyhlášky a ceny obvyklé, stanovené znalcem s přihlédnutím k místním podmínkám, jako je stav objektu, dostupnost a věcná břemena, případ od případu. O návrhu kupních cen se v případě prodeje obcím či městům jedná dále. Konečnou cenu schvaluje vláda svým usnesením,“ upřesnil výpočty cen objektů Jiří Šťastný ze SŽDC.

Města však chtějí slyšet přesnou cenu. A volají po symbolických částkách, které by současnému stavu budov odpovídaly.

Nádraží ve špatném stavu mají i v Bečově. Tam však nabídka k odkoupení nedorazila. „Máme ve špatném stavu panelové domy, takže bychom si ani nemohli vzít další břemeno. Budova nádraží je opravdu v katastrofálním stavu. Pokud by nám byl objekt nabídnut, já osobně bych nedoporučoval jej odkoupit,“ sdělila starosta Bečova Václav Turnovský.