Mostecký magistrát informoval, že za splnění vyhlášky jsou zodpovědní ředitelé škol. Z prohlídky, kterou uskutečnili ve školách pracovnice odboru školství a hygienici, vyplynulo, že zcela tyto podmínky nesplňuje ani jedna ze škol. Podle kontroly rozdělili školy na dvě skupiny - na ty, ve kterých zjistili jen drobné nedostatky, a na ty se závažnějšími nedostatky. Mezi těmi byly 3., 7., 16. a 18. základní škola. O kontrole magistrát informoval radní v březnu. Školy tehdy dostaly úkol, aby do června magistrátu písemně oznámily, jakým způsobem zajistí, že vybavení jejich škol bude plně v souladu s vyhláškou. Ze zprávy ředitelů vyplynulo, že 7., 16. a 18. ZŠ řešily nevyhovující situaci částečně dokoupením nového nábytku a z části kombinováním nábytku z různých tříd. Na zakoupení školy použily svůj rezervní fond a sponzorské příspěvky. „Odbor školství, kultury a sportu se domnívá, že škola by měla nejprve zapojit svůj rezervní fond a poté informovat odbor o dalším postupu,“ uvedla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.