O pronájmu jednotlivých zahrádek rozhodne výběrové řízení. Zájemci mohou podat přihlášku do 7. prosince.

close Mapka nabízených zahrádek v mosteckém Vtelně info Zdroj: Magistrát města Most zoom_in Mapka nabízených zahrádek v mosteckém Vtelně Zvláštní komise pak vylosuje pro každou zahrádku jednoho zájemce a pro případ odstoupení některého z nich vylosuje pět náhradníků. Losovat se bude nejpozději do Vánoc a výsledek radnice zveřejní na svém webu. Smlouvy se budou uzavírat na pět let s možností opakovaného prodloužení o další tři roky. „Nájemné je stanoveno na částku čtyři tisíce korun měsíčně,“ uvádí se v oznámení na úřední desce.

Vyplněné přihlášky do výběrového řízení mají zájemci doručit do radniční recepce. Formulář je k dispozici na recepci i na odboru městského majetku. Podrobnosti jsou na úřední desce.

Z podmínek například vyplývá, že přihlášky smí podat jen lidé s trvalým pobytem v Mostě, kteří městu nedluží. Po losování bude nájem jednotlivých zahrádek s uvedením konkrétního zájemce předložen městské radě ke konečnému schválení. Úspěšní zájemci pak budou před podpisem smlouvy vyzváni k zaplacení kauce 4 200 korun, což je nájemné za jeden měsíc s měsíční zálohou na vodné.

Nájemci nebudou moci na zahrádce stavět domy, ale jen dočasné přístřešky. Nesmí také parcelu bez souhlasu města podnajmout nebo přenechat někomu jinému. V podmínkách je také povinnost udržovat pozemek v řádném stavu a provádět údržbu zeleně, včetně sběru podzimního listí. „Nájemce je povinen udržovat výšku travního porostu tak, aby nepřesáhla 20 centimetrů,“ uvádí se v podmínkách.

Smlouva obsahuje také ustanovení, že po skončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat náhradu nákladů spojených se zvelebením pronajaté zahrádky ani protihodnotu toho, o co se zvýšila její hodnota.