O pronájmu jednotlivých zahrádek rozhodne výběrové řízení. Zájemci mohou podat přihlášku do 7. prosince.

Mapka nabízených zahrádek v mosteckém VtelněMapka nabízených zahrádek v mosteckém VtelněZdroj: Magistrát města Most Zvláštní komise pak vylosuje pro každou zahrádku jednoho zájemce a pro případ odstoupení některého z nich vylosuje pět náhradníků. Losovat se bude nejpozději do Vánoc a výsledek radnice zveřejní na svém webu. Smlouvy se budou uzavírat na pět let s možností opakovaného prodloužení o další tři roky. „Nájemné je stanoveno na částku čtyři tisíce korun měsíčně,“ uvádí se v oznámení na úřední desce.

Vyplněné přihlášky do výběrového řízení mají zájemci doručit do radniční recepce. Formulář je k dispozici na recepci i na odboru městského majetku. Podrobnosti jsou na úřední desce.

Z podmínek například vyplývá, že přihlášky smí podat jen lidé s trvalým pobytem v Mostě, kteří městu nedluží. Po losování bude nájem jednotlivých zahrádek s uvedením konkrétního zájemce předložen městské radě ke konečnému schválení. Úspěšní zájemci pak budou před podpisem smlouvy vyzváni k zaplacení kauce 4 200 korun, což je nájemné za jeden měsíc s měsíční zálohou na vodné.

Ve Vtelně na okraji Mostu vznikají parcely pro zahrádky.
Most dokončuje nové zahrádky. Parcely nabídne za pár tisíc, nájemce určí soutěž

Nájemci nebudou moci na zahrádce stavět domy, ale jen dočasné přístřešky. Nesmí také parcelu bez souhlasu města podnajmout nebo přenechat někomu jinému. V podmínkách je také povinnost udržovat pozemek v řádném stavu a provádět údržbu zeleně, včetně sběru podzimního listí. „Nájemce je povinen udržovat výšku travního porostu tak, aby nepřesáhla 20 centimetrů,“ uvádí se v podmínkách.

Smlouva obsahuje také ustanovení, že po skončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat náhradu nákladů spojených se zvelebením pronajaté zahrádky ani protihodnotu toho, o co se zvýšila její hodnota.