Podle policie je možné, že příčinou zvýšené nehodovosti je automatické vypínání semaforů během víkendů. Proto apelují na řidiče, aby byli v té době bdělejší a věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a provozu.

Třída Budovatelů není po celé své délce označena jako hlavní silnice. Řidiči by měli zpozornět hlavně na křižovatce ulic Budovatelů - SNP – Moskevská, kde platí jiná pravidla pro přednost v jízdě.