Město se snaží do technických služeb, které nedávno znovu koupilo i s několika milionovým dluhem, nalít alespoň nějaké peníze, které mají zachránit žalostný stav.

„Stáří a opotřebovanost vozového parku je opravdu velkým problémem. V letošním roce jsme již investovali více než jeden milion korun do oprav a udržování stávající techniky,“ uvedla jednatelka TS Věra Korfová.

Město technické služby (TS) prodalo v roce 2005 soukromému majiteli a již tehdy se mluvilo o nutné obnově vozového parku. Letos je zase koupilo zpět a to nejen se stále stejným technickým vybavením, ale navíc i s několika milionovým dluhem.

O tom, že jsou stroje opravdu v hodně špatném stavu se nedávno přesvědčili i litvínovští zastupitelé, kteří se přijeli na vybavení podívat.
„Byla jsem opravdu překvapená. A nedivím se, že se stroji v tomto stavu nestíhají uklízet město. Ohrožuje to nejen zaměstnance technických služeb, ale i obyvatele města,“ sdělila zastupitelka Jana Čapková, která společně s dalšími zástupci města vozový park navštívila.

Litvínovští obyvatelé si několik let stěžují, že technické služby nestíhají v zimě odklízet sníh. „Zimní údržba města bude prováděna i nadále v rozsahu dle nařízení města,“ ubezpečila jednatelka.

Podle jednatelky by měla být společnost vzhledem k investicím do oprav a udržování techniky schopna letošní zimní údržbu zvládnout. Samozřejmě je nutné ihned začátkem příštího roku investovat do nového technického vybavení.

Vozový park nabízí i zajímavé kousky. Nejstarší vozidlo je totiž dokonce z roku 1974. Nejnovější z roku 2004.

„V současné době již byly narovnány smlouvy s městem a pro příští rok dostane společnost o cca tři a půl milionu korun více v nově uzavřených smlouvách. Myslím si, že tyto peníze určitě pomohou k nastartování společnosti. Bohužel tento proces bude dlouhodobý. Jakákoliv investiční dotace bude pro společnost přínosem,“ dodala jednatelka Korfová, která do vedení společnosti přišla po odkoupení služeb zpět do vlastnictví města.

S vozy v tak špatném stavu není příliš jednoduché zacházet. „Musím vyzdvihnout práci našich řidičů a mechaniků, kteří udržují vozidla v provozuschopném stavu. Myslím si, že jejich práce je ve městě vidět a od občanů slýcháme chválu,“ řekla Korfová.