„Jedná se o úseky, na které je připojeno asi 500 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Pracovat se bude zhruba mezi Podkrušnohorskou nemocnicí a křižovatkou ulic Podkrušnohorská a Bezručova. „Leží zde vodovod z roku 1934, který je opakovaně poruchový. Kameninová kanalizace pochází z roku 1938. Vzhledem ke stáří a opotřebení je také v nevyhovujícím technickém stavu, což jasně prokázala její kamerová prohlídka, kterou jsme provedli. Odhalila praskliny a deformace. Proto jsme se rozhodli vyměnit ji současně s vodovodem," nechal se slyšet mluvčí SVS Jiří Hladík.

Zásobování vodou firma zajistí provizorním vodovodem. „Součástí stavby bude přepojení všech pěti stávajících domovních vodovodních přípojek a šestnácti kanalizačních přípojek na trase. Na konec dojde k obnově povrchů," pokračoval Jiří Hladík.

Podle schváleného harmonogramu mají být práce dokončeny do 31. října letošního roku.