Ke sklizni mají zemědělci na Mostecku celkem 8 741 hektarů obilovin, řepku budou sklízet z 2 857 hektarů. Mostecký deník o tom informovala Ludmila Holadová, ředitelka Okresní agrární komory Most. Už včera zemědělci hlásili, že je sklizen, tedy takzvaně pod střechou, ječmen ozimý.

Z obilovin se na Mostecku pěstuje nejvíce ozimá pšenice na výměře 5 667 a ječmen jarní – sladovnický – na výměře 1 581 ha.

V letošním roce podle prvních letošních odhadů sklizně se předpokládá úroda základních obilovin nižší oproti loňské nadprůměrné sklizni téměř o 10 procent. Předběžný výnos pšenice ozimé se předpokládá 5,6 tun z hektaru, oproti 6,62 tunám z hektaru v roce 2015. U řepky se předpokládá také nižší ha výnos, a to 3,1 tun z hektaru.

„Také Mostecko zasáhlo krupobití a v některých případech byly částečně zničeny plody obilovin a řepky, proto se u cen zemědělských komodit předpokládá pokles oproti roku 2015, kdy ceny byly na velmi dobré úrovni," prozradila Holadová s tím, že letošním roce u těch zemědělců, kteří uzavřeli smlouvy s dodavateli v předstihu, se dohodnuté ceny měnit nebudou, u ostatních pak budou závislé na průběhu cen v době sklizně.

„Přejme všem zemědělcům, hlavně aby nenastaly žádné přírodní katastrofy, jako krupobití, povodně, přívalové deště, aby jim to nezničilo jejich úrodu. Žně jsou výsledky jejich celoroční práce a na dosažených tržbách z nich jsou maximálně závislí, aby mohli hospodařit i v dalších letech," dodala ředitelka mostecké agrární komory.