Vzácní divocí bobři se v mostecké části řeky Bíliny velmi pravděpodobně usadí u města natrvalo. „V první fázi je místo kolonizováno prvním, tzv. pionýrským mladým bobrem. Ten si zpravidla vybere vhodné místo, například úsek řeky s dostatkem vrb a topolů, a čeká na to, až si jej najde partner, což netrvá dlouho,“ řekl přírodovědec Aleš Vorel z Katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze.

Vše se může odehrát ještě letos. V dalším roce se dá předpokládat, že rodiče budou mít první mládě. Pokud ale byl pár spolu na místě už v lednu, pak lze očekávat mláďata v červnu.

Podle Vorla se na Mostecku bobři objevili poprvé před patnácti lety, šlo však o dost nejasný výskyt. Budoucí rozšiřování bobří populace v okrese ale přináší otázku, co od nich lze očekávat a jak s novým sousedem vycházet. Mostečané či rybáři s bobrem nebudou přicházet příliš do styku, protože jde o nočního živočicha. Je však třeba počítat s tím, že některé dřeviny padnou, protože bobři se živí jejich lýkem a kůrou.

„Jde však o běžný vztah konzumenta a potravy. I bobři musí něco jíst,“ dodal odborník. Podle něj nehrozí, že by si bobři na Bílině stavěli hráze, protože řeka je pro ně velká. V případě škod na porostech se mají vlastníci pozemků obracet na orgány ochrany přírody. Cenné rady pro všechny, kdo se zajímají o tohoto chráněného živočicha, poskytne příručka, která je dostupná na webu zachranneprogramy.cz v sekci bobr.

Okousané stromy od bobra u řeky Bíliny v Mostě

Okousané stromy od bobra u řeky Bíliny v Mostě.

Podle zoologa Víta Tejrovského z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se bobr bude pohybovat kolem řeky a vzdálenější stromy v okolí nechá být. Jeho přítomnost naopak potvrzuje, že region není žádnou měsíční krajinou. „Dlouhodobě tvrdíme, že severním Čechám se zbytečné dává nálepka, která jim nepatří,“ řekl.

Chráněné druhy na Mostecku se vyskytují všude ve volné krajině i v obcích. „I ve městě se lze setkat například s chráněným ptáky, netopýry nebo hmyzem,“ upozornila vedoucí magistrátního oddělení životního prostředí Stanislava Pöschlová. U vodních ploch v okolí Mostu jsou chránění obojživelníci, v kopcích Českého středohoří roste mnoho chráněných rostlin a vyskytují se tam chránění plazi a měkkýši. Tam, kde jich je víc, jsou zvláště chráněné oblasti. Na Mostecku to jsou například Národní přírodní rezervace Bořeň a Zlatník nebo přírodní rezervace Písečný vrch a Milá či evropsky významná lokalita a přírodní památka Kopistská výsypka.

Bobr evropský Bobrje největší evropský hlodavec, v ČR původní a kvůli silnému ohrožení zvláště chráněný druh. Nejí ryby, jen dřeviny, byliny a občas zemědělské plodiny. Není snadné ho vidět, protože je aktivní v noci. V tuzemsku byl vyhuben v 18. století. Opět se objevil v roce 1982 na jižní Moravě. V roce 2015 žilo v ČR odhadem přes 6000 jedinců. Dostávají se do konfliktu s vodohospodáři kvůli stavbě hrází, konzumaci dřevin a narušování protipovodňových valů hrabáním nor. Vědci se snaží o soužití, protože bobr je přirozená součást naší přírody, klíčový druh mokřadních a břehových ekosystémů.