Před časem již Ústecký kraj, který je zřizovatelem ředitele škol na Mostecku upozornil, aby předkládali své návrhy na řešení očekávaného úbytku žáků, který se ve městě již projevil. Některé školy se proto začaly raději slučovat. Se slučováním, ale nesouhlasí Střední průmyslová škola i někteří městští radní.

V září došlo ke sloučení dvou škol Ústeckého kraje mostecké Vyšší odborné školy, Střední pedagogické školy a Obchodní akademie působící v ulici Zdeňka Fibicha a Vyšší odborné zdravotnické školy a střední školy zdravotnické sídlící v ulici J. E. Purkyně.

Vedení školy tak chce vytvořit větší ekonomicky silnější subjekt, který bude mít dostatečný počet žáků. „Škola by tak měla být odolnější vůči finančním problémům, které v současné době jsou a také vůči propadu žáků, které v následujících pěti letech se budou týkat věkové kategorie patnáct až devatenáct let,“ vysvělila ředitelka školy Jana Adamcová.

Nástupnickou organizací se tak stala Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace. Škola je tak zařazena do sítě páteřních škol Ústeckého kraje. „Páteřní školy budou mít větší oborovou nabídku a tím má kraj pocit, že bude moci větším celkům garantovat větší ekonomickou jistotu než když se mu prostředky rozdrobí mezi velký počet malinkých škol,“ dodala Jana Adamcová, podle které prý zdravotnická škola nezanikne jen bude spadat pod velký subjekt, který nabízí obory ekonomické, sociální, zdravotnické, pedagogické a ještě je schopen dělat celoživotní vzdělávání.

Místo pro dalších pět set studentů

Nyní škola také může disponovat větší prostorovou kapacitou. „Kapacita žáků máme schválenou na 2000 míst. Na denním studiu se nyní vzdělává 100 žáků, dálkové studium navštěvuje 500 žáků, takže máme ještě 500 míst v rezervě,“ uvedla Adamcová.

Kdo se sloučení ale není spokojen, jsou sami studenti zdravotnického oboru. „Problém je hlavně se suplováním, když vás místo biologie záskok z obchodky učí matematiku. Nepotřebujeme matematiku, ale zdravotnické předměty. Zrušili nám také naše sportovní hry, které tady měly tradici,“ stěžovala si jedna ze studentek.

Některé mostecké školy se zásadně slučovat nechtějí. V březnu jednali radní města o záměru sloučení Střední průmyslové školy v Mostě s Integrovanou střední školou v Mostě-Velebudicích. O plánu zřizovatele obou škol, kterým je Ústecký kraj, informovala městskou radu ředitelka průmyslové školy Zděnka Němečková. Radní, ale podpořili snahu ředitelky, která usilovala o zachování průmyslové školy v současné podobě.

Průmyslovka a velebudické učiliště dohromady?

Radní se obávají zrušení statutu průmyslové školy, což podle nich sníží úroveň vzdělávání v Mostě a nepříznivě ovlivní zaměstnanost v regionu, kde chybí kvalifikovaná síla. „Střední průmyslová škola jako taková má tradici a ve své podstatě vždycky vychovávala technické kádry na úrovni za kterou se nemusela stydět,“ řekl Slavomír Cába, zástupce ředitele Střední průmyslové školy. "Bohužel povýšení některých oborů na maturitní obory ve Střední škole technické nedosahuje úrovně našich maturantů, a to z toho důvodu, že u nás žáci z důvodu neprospěchu přecházejí na střední školu technickou kde si vzdělání dodělají. Na střední škole technické se nacházejí sociálně patologické jevy, které zatím na naše škole nejsou,“ dodal Cába.

Slučování středních škol už studenty na Mostecku postihlo před lety. Lesníci kdysi měli svou školu na Flájích, nyní patří pod střední velebudickou školu.

Změny se nevyhnuly ani gymnazistům

Gymnázium v ulici ČSA v Mostě a gymnázium v Břežánské ulici v Bílině od prvního září loňského roku funguje pod jednotným názvem Podkrušnohorské gymnázium, to má nyní přes 891 žáků. Mostecké gymnázium čítá 665 studentů bílinské pak 226 žáků.