Menší počet dětí ve třídě, důraz na osobní rozvoj, budování vztahu k přírodě i výuka, která bere v potaz požadavky současné společnosti. Tak se dají popsat zásadní myšlenky školek i škol s alternativním přístupem ke vzdělávání. Ty fungují po celé České republice a v současné době se začínají čím dál více rozmáhat i na Mostecku. Jen v následujících několika měsících se v okrese otevřou dvě nová zařízení.

V Litvínově už dva roky funguje Mateřská škola Jeřabinka, která pracuje na principech waldorfské pedagogiky. V Ústeckém kraji je jedinou mateřskou školou tohoto typu. Teď na ní naváže základní škola ve stejném duchu. „O tento vzdělávací směr je v našem kraji zájem. Dojíždí k nám děti třeba i z Mostu nebo dokonce Teplic. Rodiče chtěli, aby mohly děti pokračovat obdobným způsobem i na základní škole, tak jsme se ji rozhodli otevřít už teď,“ řekla zakladatelka školy Zuzana Štěpánová.

Učení v souvislostech

První třída základní školy s waldorfskou pedagogikou se pro žáky otevře už v září letošního roku. Sídlit bude v budově bývalé školy v ulici Sklářská v litvínovské části Hamr. O tom, kde se škola nakonec otevře, se jednalo další dobu. Ve hře byly jak začátky přímo v prostorách základní školy v Hamru, tak i využití budovy v litvínovské Smetanově ulici, kde dříve sídlila speciální škola. „Nakonec jsme velmi rádi, že jsme našli objekt který je v docela zachovaném stavu a navíc nám umožní se dále rozvíjet a pokračovat,“ řekla Štěpánová.

Výuka ve waldorfské škole je odlišná od té v běžných základních školách. Děti se více učí v souvislostech, slouží jim k tomu i takzvané epochy, během kterých se do hloubky věnují probíranému tématu vždy po určité časové období. Nechybí ale ani členění do klasických vyučovacích hodin, ve kterých se probírají už od první třídy dva cizí jazyky a dále také předměty jako hudební, výtvarná či tělesná výchova. Děti se učí prožitkem, který jim pomáhá si zapamatovat probíranou látku. Důraz se klade také na rozvoj tvořivých a rukodělných dovedností, umění mezilidského soužití, sociální dovednosti, spolupráci a respekt k druhým.

Maximální počet dětí ve třídě je 16. První třída se bude otevírat každý další rok, takže škola se postupně zaplní. Škola bude vhodná pro všechny děti, takže i pro ty, které navštěvovaly jinou mateřskou školu. „Děti nebudou mít problém přivyknout režimu v základní škole a jejich rodiče pravděpodobně ocení velkou míru zapojení do chodu školy, na kterou jsou zvyklí z mateřských škol,“ myslí si Štěpánová. Dodává, že problém nebude ani s přechodem na střední školy, protože základní škola splňuje všechny požadavky stanovené vzdělávacím programem ministerstva.

Dětská skupina

V Mostě se pro změnu rozjíždí nová dětská skupina, která vzniká při rodinném centru Spojené světy. To ji zakládá na základě poptávky rodičů a rodin s předškolními dětmi. Před spuštěním projektu si nechalo vyplnit dotazníky, ve kterých rodiče vyjádřili touhu po zařízení s opravdu individuálním přístupem k dítěti. „Vnímáme to rovněž jako skvělou možnost rozšířit veřejně dostupné služby pro děti, jejichž rodiče potřebují sloučit svůj pracovní život s tím rodinným,“ řekla vedoucí centra Jana Kocureková. Vzhledem k tomu, že projekt je financován z Evropského sociálního fondu, službu si budou moci dovolit i ti rodiče, kteří by nemohli platit poplatky v soukromých mateřských školách.

Dětská skupina bude spuštěna v lednu 2018. Je určena pro děti v předškolním věku a slouží jako alternativa k mateřské škole. Do skupiny může docházet pouze omezený počet dětí, aby se jim personál mohl plnohodnotně věnovat, konkrétně je místo pro 12 dětí. Skupina je věkově smíšená a je vhodná pro děti od dvou do šesti let. Aktivity, které se v ní budou konat, budou vycházet především ze zájmu dětí. Prostředí bude připraveno tak, aby děti potřebovaly co nejméně asistence dospělého. „Důraz také klademe na co nejčastější pobyt v přírodě. Ta totiž nabízí nepřeberné množství podnětů k pozorování, hře i učení,“ popsala Kocureková. Pojetí skupiny vychází hned z několika směrů a kombinuje waldorfskou a montessori pedagogiku, lesní školky, svobodný a respektující přístup. Významně se zaměřuje i na emoce a jak se v nich vyznat. Dětem chce poskytnout takové aktivity a pravidla, která dávají smysl.

V Ústeckém kraji existuje devět dětských skupin, na Mostecku je tato úplně první. Od klasické mateřské školy se liší například v tom, pod kým je registrována – nespadá pod ministerstvo školství, ale pod ministerstvo práce a sociálních věcí. To znamená jiná pravidla. V dětské skupině mohou také pracovat i lidé bez pedagogického vzdělání, takže třeba zdravotní sestry, lékaři nebo chůvy s kvalifikační zkouškou. Důležitou informací pro rodiče je fakt, že dětská skupina nemůže zaštítit povinný předškolní rok.

Zápis do dětské skupiny teprve proběhne, bude se konat ve dvou termínech – 31. srpna a 15. září. Rodiče už nyní oslovují rodinné centrum telefonicky či e-mailem a sbírají informace. Někteří z nich se rozhodli i pro osobní návštěvu rodinného centra. To je podle Kocurekové nejlepší varianta. Rodinné centrum najdete na adrese Lomená 45/4 v Mostě.