V pátek šly příkladem děti z ekologické 1. ZŠ Most. Vysázely 300 sazenic borovice. Budou se o ně starat a pozorovat jejich růst. „Děti si už svůj lesík pojmenovaly. Říkají mu Reslíček," říká na mýtině nad hospicem učitelka Ivana Strnadová. Sázení na svahu se speciálními rýči je docela dřina. Důležité je správně určit rozestupy pro hloubení děr. „Nejhorší je kopání. V zemi jsou kameny," shodují se 14letý Josef a 13letý Ladislav, nejrychlejší dříči.

V přírodě se snadno spojuje teorie s praxí. Sázení a péče o stromy je i prevencí proti vandalství. Děti sázením získávají vztah ke svému lesu i městu, kde žijí. Zakořeňují.

„Školy by se měly vrátit ke klasické pracovní výchově. Les je pro to ideální," míní Monika Phungová, která má firmu na práce v lesích a zahradách a spolupracuje se Správou městských lesů Most.

Lesníci na jaře vysází na Resslu celkem třicet čtyři tisíc sazenic borovice, buku a dubu. Zaplní mýtiny, kde dřevorubci pokáceli přestárlé borovice a duby. Zbývá ještě vyčistit les od odpadků. Vandalové zaneřádili zarostlý amfiteátr a okolí rybníka. „To jsem tu ještě neviděl," popisuje rekordní bordel revírník Daniel Konrád. Jarním úklidem na Resslu oslaví 1. května Svátek práce skauti.