„Zákaz se vztahuje především na odběry za účelem závlahy zahrad, hřišť a trávníků, mytí automobilů a napouštění nádrží či bazénů,“ oznámil úřad na radničním webu, kde vyzývá k maximálnímu šetření s vodou.

Správce povodí Povodí Ohře totiž informoval o významném snížení průtoků na některých tocích. Pokud by bylo vody ještě méně, mohlo by to kromě jiného ohrozit vodní a na vodu vázané ekosystémy.

Za porušení vyhlášky může ve správním řízení padnout pokuta až 50 tisíc korun pro fyzickou osobu a dvojnásobek pro podnikající fyzickou či právnickou osobu.