„Používejte, prosím, zdravý rozum a hlavně pozor!“ varuje Povodí Ohře. Zamrzlá koryta vodních toků mají hned několik úskalí. Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu. „Nejen, že je snadné se během okamžiku ocitnout pod ledem, ale i před naprosto nepředvídatelným ledochodem, který lze srovnat s lavinou. K ledochodu často dochází i při teplotách 10 stupňů Celsia,“ říká mluvčí společnosti Povodí Ohře Jiří Svejovský.

Podle něj platí jednoznačné opatření nevstupovat do koryt vodních toků. Další ledové plochy vznikají na vodních nádržích a rybnících. Zde, i když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší.