„Úspěšné zahnízdění sokolů v Chemparku Záluží je výborná zpráva zejména pro naši přírodu, protože tento vzdušný lovec v 60. letech hlavně díky používání DDT zmizel z naší krajiny. Průmyslové komplexy s výškovými budovami poskytují sokolům nejen potřebný rozhled a dostatek potravy ve formě holubů, ale především významnou ochranu proti pytlákům díky omezenému přístupu veřejnosti." uvedl Michal Porteš, ornitolog z organizace ALKA Wildlife.

Skupina Unipetrol nyní ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife plánuje v příštím roce umístit do budky webkameru, aby bylo možné sledovat další hnízdění sokola stěhovavého online v přímém přenosu.

Hlavičky zhruba dva týdny starých mláďat dva samci a dvě samičky, uviděli lidé poprvé 9. května díky zrcátku zabudovanému ve střeše budky.

„Projekt umístění budek na komín teplárny T700 jsme se rozhodli podpořit s ohledem na možnost zvýšení populace sokola stěhovavého na Mostecku a Litvínovsku. V loňském roce byl prokázán výskyt jednoho páru sokola stěhovavého v rámci Chemparku Záluží, ovšem aby mohl sokol zahnízdit, bylo zapotřebí vytvořit speciální podmínky v podobě instalovaných budek," dodal Mikuláš Duda, manažer tiskového oddělení Unipetrolu.

Tři speciální budky pro chráněného sokola stěhovavého byly v areálu Chemparku Záluží nainstalovány v loňském roce.

Sokol stěhovavý je v České republice velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy.