Mostecko patří stále k regionům s nižší vzdělaností. Pětina obyvatel od 15 let věku má pouze základní školu. Přes tisíc lidí nemá ani to. Vyšší či vysokoškolské vzdělání získala ani ne desetina místní dospělé populace, přičemž celostátní průměr je kolem osmnácti procent. Aglomerace Most a Litvínov mají zároveň nadále jednu z nejvyšších nezaměstnaností na Mostecku. Nadějí je nová generace, která se teď připravuje na dubnové přijímací zkoušky na střední školy.

Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov eviduje celkem 119 přihlášek, z toho 33 na čtyřletý maturitní obor Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění. V tomto oboru chce průmyslovka přijmout 22 žáků. Výrazně větší zájem než loni je také o tříleté učební obory Obráběč kovů a Strojní mechanik. Důvodem růstu poptávky nejsou jen silné ročníky. „Škola se dostala do povědomí veřejnosti,“ sdělil ředitel Daniel Urik.

Litvínovská průmyslovka je takovou místní raritou. Vznikla teprve před pár lety. První žáci do ní nastoupili v září 2022. Zřizovatelem školy je společnost Strojírna Litvínov, která reagovala na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Firma počítá s tím, že absolventi školy budou jednou tvořit většinu jejích zaměstnanců. Tento přístup ke vzdělávání, které je úzce propojeno s praktickou výukou v mateřské společnosti, je v regionu ojedinělý. Škola navíc zajišťuje žákům praxi v oboru také u dalších zaměstnavatelů. Připravuje tak mládež na nový věk – na čtvrtou průmyslovou revoluci, které předchází generační výměna v digitalizovaných továrnách.

Podle školského rejstříku má litvínovská strojní průmyslovka kapacitu 160 žáků, ale reálné číslo se po naplnění všech ročníků má pohybovat kolem 150. „Nechceme jít až na hranu kapacity. Třídy by měly být koncipovány tak, aby v každé bylo maximálně čtyřiadvacet žáků. Nechceme jít do kategorie škol, kde je ve třídě přes třicet obsazených míst,“ uvedl ředitel.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Toto jsou základní školy okresu Most, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Letos v dubnu tuto školu čekají už třetí přijímací zkoušky. Loni byla úspěšnost uchazečů 36,9 % u testu z češtiny a 25,4 % u testu z matematiky. Percentil úspěchu by se mohl podle ředitele zvyšovat s tím, jak renomé školy poroste a bude lákat víc adeptů s lepším prospěchem. Část z nich totiž po otevření nové průmyslovky zřejmě dala z opatrnosti přednost již zavedeným technickým školám s delší tradicí. Váhavost ale opadá, což potvrzuje fakt, že u maturitního strojírenství je převis uchazečů.

Co se týče kritérií pro přijetí, průmyslovka se liší například od gymnázií tím, že do celkového bodového hodnocení započítává i známky z chování za tři poslední pololetí na základní škole. Důvodem je bezpečnost práce na odborné praxi ve výrobě, kde se od žáků vyžaduje kázeň. „Žáky od druhého ročníku posíláme i do dalších firem a chceme, aby na ně byl spoleh,“ dodal ředitel.

Na soukromou Střední školu diplomacie a veřejné správy v Mostě (SŠDVS) se hlásí několik set dětí. Škola jich přijme maximálně 78, z toho 55 na obor Bezpečnostně právní činnost a 23 na obor Veřejnosprávní činnost. Podle ředitelky Vladimíry Ilievové je v posledních letech znát, že ze základních škol přicházejí děti víc připravené. „Do prvního ročníku vstupují žáci s lepšími průměry,“ řekla. Loňská úspěšnost u testů se pohybovala kolem 47 % v češtině a 28 % v matematice. Škola, která vychovává například budoucí policisty, vojáky a celníky, dělá s uchazeči před zkouškami osobní pohovory. „S dětmi se tak poznáváme. Nebojí se pak tolik přijímací zkoušky a jsou trošku uvolněnější. U pohovoru jsou také rodiče,“ uvedla ředitelka.

Novela školského zákona letos mimo jiné umožnila prioritní seřazení středních škol na přihlášce, takže většina uchazečů by měla být rozřazena na školy hned po prvním kole. Letošní deváťáci si mohli nově podávat přihlášky až na tři obory či střední školy podle pořadí, kam se chtějí nejvíc dostat. Nový algoritmus, který rozhoduje o umístění uchazečů, je součástí systému DiPSy, v němž si žáci do února podávali přihlášky. Výsledky prvního kola se dozví v květnu. Za oba testy tvořící dubnovou přijímací zkoušku (Ma a ČJ) mohou získat dohromady nejvýše 100 bodů (2x50). Střední školy už nemají zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, ale mohou toto kritérium použít.

V okresu Most zvládali nejlépe loňské přijímačkové testy z češtiny a matematiky žáci, kteří se hlásili na dvě místní gymnázia. U Podkrušnohorského gymnázia Most uchazeči testy v průměru splnili na 62,1 procenta (ČJ) a na 45 procent (MA), u Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově to bylo 62,8 % a 43,7 %.

„Na gymnázium se hlásí děti, které jsou na základních školách úspěšné. Tak to prostě je, protože gymnázium je škola, která by žáky měla připravit na studium na vysokých školách,“ řekl ředitel mosteckého gymnázia Karel Vacek. Stále platí, že čtyřkař se na gymnázium nepřihlásí, uchazeči mají většinou jedničky či dvojky. „Jen výjimečně se k nám dostane někdo, kdo má na základce trojku. Takových žáků je opravdu málo,“ dodal ředitel gymnázia v Mostě, které letos otevře pro čtyřleté studium dvě třídy pro prváky. Těch má být celkem 58. Hlavním kritériem pro přijetí bude výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, k němuž se připočítají body za průměr známek z povinných předmětů za poslední tři pololetí na ZŠ.

Litvínovské gymnázium letos otevře ve čtyřletém studiu jednu třídu, kde má být 34 prváků. Podle ředitele Jana Nováka úspěšnost uchazečů v testech ovlivňuje víc faktorů. Pomáhají i přípravné kurzy na gymnáziu. „Máme je zdarma a dělají je naši kantoři,“ uvedl ředitel.

7.ZŠ Most, odpolední příprava na příjimačky z matematiky.
Proč se u přijímacích zkoušek z matematiky daří nejlépe žákům ze 7. ZŠ v Mostě?

Oproti jiným středním školám je letos na litvínovském gymnáziu zásadním kritériem pro přijetí výsledek testů z matematiky a českého jazyka. Pouze v případě rovnosti bodů se přihlédne například k lepšímu výsledku z testu z matematiky či k úspěchům ve znalostních soutěžích či olympiádách. Podle ředitele gymnázium po různých seminářích a diskuzích k letošní digitalizaci přijímacího řízení zvolilo nejjednodušší postup a s dalšími školami čeká, jak se nový systém osvědčí. „Kritéria jsme nastavili tak, jak teď potřebujeme. Příště je můžeme upravit,“ uvedl ředitel.

Gymnázium v Litvínově patří k těm menším, vzdělává 320 žáků. Podle ředitele je škola výjimečná tím, že v ní vládne velmi přátelská atmosféra. „V podstatě tu každý každého zná. Když někdo něco potřebuje nebo má nějaký problém, ví, za kým jít. A to si myslím, je naše hlavní devíza,“ dodal Novák. Podle něj víc než procenta úspěšnosti u přijímaček jsou pro školu mnohem důležitější výsledky státních maturit či didaktických testů, které zjišťují úroveň zvládnutí učiva. V tomto srovnání se litvínovské gymnázium pohybuje v první desítce v Ústeckém kraji a v matematice dokonce na třetím místě. To je v oblasti s podprůměrnou vzdělanostní strukturou obyvatel dobrá zpráva. „Přiznejme si, že Litvínov je přeci jen svým způsobem vyloučená lokalita a my nemáme moc na výběr, když za zády máme velké gymnázium v Mostě, nota bene z druhé strany gymnázium v Teplicích. To, že jsme v Litvínově pořád vlajkovou lodí, je podle mě velký úspěch,“ konstatoval ředitel.

Podle čeho řadíme školy
Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky.

Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž např. šestiletá a osmiletá gymnázia)

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu.

Název školy / český jazyk / matematika
Podkrušnohorské gymnázium Most / 62,1 / 45,0
Gymnázium T.G.M. Litvínov / 62,8 / 43,7
VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ (lyceum) Most / 55,9 / 35,8
Schola Humanitas Litvínov / 54,9 / 33,0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most (lyceum) / 53,1 / 44,9
SOŠ Podnikatelská Most / 48,3 / 26,7
SOŠ LIVA Most / 45,7 / 14,0
Střední škola EDUCHEM / 46,3 / 32,4
SŠDVS Most / 46,9 / 27,5
SOŠ InterDACT Most / 45,8 / 30,8
SŠT Most / 40,8 / 23,8
SSŠMEP Most / 40,7 / 22,4
Soukr.HŠ Bukaschool Most / 37,5 / 17,7
SPŠ Strojírna Litvínov / 36,9 / 25,4