Zpráva auditorky poukázala na netransparentní provozování motorových vozidel minulým vedení města – Evou Horákovou a jejím tehdejším zástupcem Petrem Pakostou.

„Žalostný způsob prokazování používání motorového automobilu vypovídá o nedostatečném vnitřním kontrolním systému města a netransparentním nakládání s veřejnými prostředky,“ píše v auditorské zprávě Radka Maxová z ústecké auditorské a daňové kanceláře.

Audit si nechalo zpracovat následující vedení města v čele s Lubomírem Šlapkou. Zastupitelé ho ale z křesla starosty odvolali.

„Nešlo nám tehdy o nic víc, než o to, vyvarovat se chyb, respektive nepokračovat v chybách, které dlouhodobě dělalo bývalé vedení města. Nejen za tuto aktivitu jsme byli po česku a po „zásluze“ potrestáni. Odvolání, které se po překotně svolaném zastupitelstvu uskutečnilo, mělo jediný cíl, umlčet nás a případně zastavit další prověřování nakládání s majetkem města. To se také, více či méně, podařilo,“ řekl Deníku nyní již jen řadový zastupitel Lubomír Šlapka, podle kterého odvolání proběhlo na základě návrhu právě bývalé starostky Evy Horákové po dohodě s nynější starostkou Hanou Řebíkovou a zastupitelkou Gabrielou Holubovou.

Celá kauza má ale ještě pokračování, nejen že nynější vedení města nebere na auditorskou zprávu zřetel a zpochybňuje ji. Na posledním zasedání měli zastupitelé odvolat i člena kontrolního výboru Jiřího Fábika, který Deníku sdělil, že chce podat trestní oznámení za zneužívání veřejných prostředků.
„Mám zatím jen neoficiální informaci, jelikož jsem na zasedání zastupitelů nebyl. Bylo mi řečeno, že mě odvolali z kontrolního výboru, ze stavební komise a z komise pro rozvoj regionu a obcí jako reakci na článek. Já si ale stojím za svým,“ řekl Deníku Jiří Fábik.

„Je zarážející, že na základě neúplných a nekonkrétních informací pan Fábik poškozuje dobrou pověst města a osob. Je to bohužel smutný fakt psychopatického jednání, protože hlasatelé těchto udání si vůbec, ale vůbec neuvědomují, že pokud tady chtějí bydlet dál, tak je podmínkou sousedská snášenlivost a ne nenávist,“ vyjádřil se Deníku bývalý místostarosta Hory Svaté Kateřiny Petr Pakosta.