Hvězdárna s otočnou střechou používá víc než sto let starý a stále funkční dalekohled Gustav Heyde z Drážďan. Kromě speciálního filtru na bezpečné sledování sluneční chromosféry má také původní závažový stroj, který umožňuje bez omezení pozorovat nastavené objekty hvězdné oblohy, protože automaticky vyrovnává pohyb.

Ulice v centru města Most. Ilustrační foto
Most bojuje proti vizuálnímu smogu, představí manuál pro vkusnou reklamu

Na hradě jsou v provozu také bufet s posezením a vyhlídková věž. Restaurace se rekonstruuje. Toalety jsou zavřené kvůli opravě hradeb. Náhradní mobilní toalety s umývárnou jsou na venkovním parkovišti. Kulturní program na hradě začne v neděli 28. dubna od 10.30 hodin divadelním představením O Kohoutkovi a slepičce.

Provoz hvězdárny v dubnu


Sobota 13. 4. od 11:00 do 18:00
Sobota 20. 4. od 11:00 do 18:00
Neděle 28. 4. od 11:00 do 18:00

Vstupné
50 Kč dospělí
25 Kč děti, studenti a senioři
100 Kč rodinná vstupenka (2 dospělí + 1 dítě)
Platba pouze v hotovosti.

Mostecký hrad

Hrad Hněvín vznikl na stejnojmenném kopci v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád. Nový hrad nemá původní historické vybavení, kastelána ani prohlídkový okruh s průvodcem. Středověkou historii hradu připomíná torzo dobových stavebních artefaktů a expozice alchymisty Kelleyho, která je nyní zavřená. Předtím bylo na kopci, o trochu níže než je hrad, pravěké sídlo z doby halštatské a v 8. a 9. století raně středověké hradiště. To ale zaniklo s expanzí středočeských Přemyslovců do severozápadních Čech.