Komisaře mohou nominovat jednotlivé kandidující strany nebo hnutí, které mohou mít v každém okrsku po jednom komisaři. Většinou se jim ale nepodaří zaplnit všechna místa, zbývající pak obce musí doplnit z řad občanů.

Ti se mohou již nyní hlásit na jednotlivých obecních a městských úřadech. Podmínkou je, aby alespoň v den slibu dosáhli 18 let, byli občany České republiky nebo občany státu EU s trvalým pobytem v obci v ČR. Volby se uskuteční 5. a 6. října.

Měsíc
Hvězdáři zvou na měsíční show do Mostu i jinam. Proběhne už v pátek