Nová kniha Boj o Most a Louku a komentované prohlídky výstavy načasované přesně na stoleté výročí od dramatických událostí, které se staly v ulicích Mostu. Tak vyvrcholil projekt s názvem 1918 Chomutov - Most - Louny; tři města - tři osudy v Oblastním muzeu v Mostě.

Nový titul se rodil poměrně těžce. „Musel jsem totiž projít nejen knihovny nebo české kroniky obcí, ale bylo potřeba projít také německý dobový tisk, aby se mi podařilo vyprofilovat zdejší německý nacionalismus, který v podstatě udělal z Mostu středisko největšího odporu vznikajícího Československa,“ řekl autor, 97letý Miloslav Hrabák, rodák z dnes už neexistující obce Záluží.

„Jde o zajímavé dílo, které přináší pohled na události, o kterých se málo ví,“ ocenil publikaci předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jaroslav Dubský. „Doufám, že to je ten první kamínek, který spustí lavinu. Počítám, že časem začnou vznikat další práce připomínající tyto pro širokou veřejnost neznámé události tak, abychom na ně nezapomněli a abychom se na ně naučili i správně nahlížet,“ řekl na adresu knihy ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.

Projekt 1918 Chomutov Most Louny; tři města tři osudy propojil v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea, a to v Chomutově, Mostě a Lounech. Ta se rozhodla připomenout tuto událost v rámci své výstavní činnosti. Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo početné německé obyvatelstvo. Projekt ukázal říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať už se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most.

Důležité svědectví

Výstavy podaly svědectví o fenoménu provincie Deutschböhmen, pokusu česko-německé politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska i následnou reakci mladého Československa. Hlavním prvkem propojujícím všechna tři muzea se stala činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska.

V Chomutově a v Lounech už výstavy věnované vzniku ČSR skončily. Mosteckou část projektu, který završily komentované prohlídky výstavy s názvem Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen, načasované přesně na výročí 100 let od doby, kdy se o připojení Mostu k Československu v pouličních bojích rozhodovalo, mohou zájemci ještě vidět, a to až do konce března 2019.