„Již od 1. září je společnost připravena dodávat teplo obyvatelům Mostu a Litvínova. Pokud dojde k ochlazení, může UE okamžitě zahájit dodávky tepla,“ sdělil generální ředitel společnosti Petr Jeník. Vloni zahájila UE temperování bytů v Mostě a Litvínově 15. září.

Otopné období dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu začíná 1.září a končí 31.května. Vtomto rozmezí jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

UE provozuje v Komořanech elektrárnu skombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Celkový instalovaný elektrický výkon je 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností vMostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost má téměř 400 zaměstnanců.

Díky dřívějším rozsáhlým investicím do technologií UE letos poprvé v historii nepřistoupila v létě k odstávce dodávek teplé vody. Na příští rok se ale již opět počítá kvůli opravám a kontrolám s dvoutýdenním přerušením.