Nejbližší motohlídka strážníků na místě zjistila čtyři mladé muže a dlouhou střelnou zbraň. Jednalo se o airsoftovou pušku. Majitel zbraně doznal, že několikrát vystřelil.

Strážníci mu zbraň odebrali a celou záležitost, včetně obrazového a zvukového záznamu, předali správnímu orgánu k přestupkovému řízení. Strážníci nemuseli při zákroku použít žádné donucovací prostředky, nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku.