Důvodů je několik:

1. Informoval jste mě, že se besedy mají zúčastnit kromě jednoho zástupce MUS představitelé hnutí Duha, Greenpeace, sdružení Kořeny, místostarosta Horního Jiřetína V. Buřt a zástupce sdružení Dialog, které v podstatě také stojí na straně proti MUS, pouze říká, že je s ní třeba jednat. To je ovšem složení naprosto nevyvážené.

2. S představiteli Kořenů, Greenpeace i Duhy jsme se v uplynulých dvou letech setkali několikrát, nezříkáme se případných debat s nimi, nicméně po dohodě na tématech a s vyváženým složením diskutujících, na odborné úrovni a bez emocí

3. Opakovaně jsme k jednání a debatě vyzývali zastupitele Horního Jiřetína, vždy s negativní odezvou. Nevidíme nyní důvod k diskusi v rámci zábavného odpoledne, jak je uvedeno na pozvánce, jde o příliš závažné téma - a co je nejpodstatnější: s desítkami, vlastně stovkami lidí, kteří byli ochotni nám naslouchat, bavit se s námi o budoucnosti, jsme průběžně diskutovali a jsme i nyní s řadou z nich v kontaktu

S přátelským pozdravem Liběna Novotná