„Vedení Mostecké uhelné rozhodlo, že zatím nebude zahájena realizace projektu zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím, ani nebudou podniknuty žádné konkrétní kroky, vedoucí k vypořádání střetů zájmů mezi těžební společností a obyvateli Horního Jiřetína,“ uvedla tisková mluvčí MUS Liběna Novotná. Toto prohlášení však nebere ani Horní Jiřetín za vítězství. „Samozřejmě to vnímáme jako pozitivní krok v našem boji, práce ale neskončila,“ sdělil místostarosta Vladimír Buřt.

To, že těžaři nyní nehodlají těžit s odkazem na to, že se musí vyjádřit vláda, zda uhlí potřebuje či ne, nebere jako jejich kapitulaci. „Už v roce 1994 MUS prohlásila, že ani ekonomicky ani ekologicky neuvažuje o dobývání mimo limity. Dokonce přišel oficiální dopis na obecní úřad v Jiřetíně. A ejhle, za čtyři roky bylo vše jinak,“ hodnotil současnou situaci místostarosta.
Sama tisková mluvčí MUS Liběna Novotná Deníku potvrdila, že rozhodně zájem o vytěžení uhlí pod oběma obcemi stále trvá. „Uhlí, po kterém je dlouhodobá poptávka i do budoucna zpod Horního Jiřetína, nezmizí,“ řekla Novotná.
Těžaři také o rok prodloužili nabídku lidem z obou dotyčných obcí ohledně podmínek přesídlení, právě proto, že se nyní realizace projektu odsouvá. „Během zjišťovací fáze se ukázalo, že bez ohledu na výsledky referenda, které ve městě proběhlo v roce 2005, je zhruba 76% majitelů nemovitostí ochotno jednat o podmínkách případného přesídlení, z toho 60% bylo ochotno přistoupit na nabídku společnosti ihned,“ uvedla Novotná.
Tyto údaje se ale podle starosty Horního Jiřetína Branka Glavici nezakládají na pravdě. „Děláme si svoji vlastní anketu a výsledky se zatím jeví zcela opačně,“ řekl Deníku Glavica s tím, že výsledky zveřejní zhruba za měsíc a materiál bude k nahlédnutí. A výsledky zjišťovací fáze těžařů zpochybňují i další organizace. „Mostecká uhelná nikdy nijak nedoložila své tvrzení, že místní lidé chtějí své domy prodat,“ uvedl Petr Holub z Hnutí DUHA.
Mostecká uhelná v současnosti však žádné další kroky k tomu, aby přesvědčila i ostatní obyvatele k odchodu, podnikat nebude.
„Mostecká uhelná jednala v souladu s Horním zákonem, který jí ukládá zajistit přístupnost ložiska v dobývacím prostoru. V dalším postupu jí ale brání vládní usnesení o stanovení územně ekologických limitů z roku 1991, které dosud nebylo zrušeno,“ vysvětlila Novotná, proč od jednání těžaři odstupují, přestože s nabídkou vypořádání zájmu střetů oslovila obci už loni a nyní musí podle MUS rozhodnout vláda, zda je nutné uhlí vytěžit.
Podle odpůrců těžby je však toto prohlášení MUS zásadní. „Mostecká uhelná přiznala, že územně ekologické limity těžby hnědého uhlí platí a jsou pro její činnost překážkou. Dosud trvala na tom, že Horní zákon je nadřazen usnesení vlády o limitech, a proto je společnost nemusí respektovat,“ uvedly společně Sdružení Kořeny a Greenpeace s tím, že snahu MUS „přehodit horký brambor“ do Strakovy akademie obě neziskové organizace přivítaly – stanovisko vlády k prolomení limitů je dáno jejím programovým prohlášením a je jednoznačně negativní.
Podle tiskového mluvčího Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáše Bartovského však těžbě brání právě nevypořádané zájmy. „I kdyby odmítl jen jediný majitel nemovitosti, nemohou těžit,“ řekl Deníku Bartovský.

 

 

Reakce Horního Jiřetína

Město Horní Jiřetín přivítalo dnešní prohlášení akcionářů MUS, a.s., že nebudou pokračovat ve svých plánech na likvidaci Horního Jiřetína a těžbu za územními limity, jelikož pro ně nenalezli podporu vlády. Jde o zásadní zvrat v několikaletém sporu o zachování územních ekologických limitů těžby, které Horní Jiřetín chrání. Akcionáři důlní společnosti snad konečně pochopili, že další pokusy o jednání ohledně prolomení limitů těžby jsou jen plýtváním penězi i energií.
Mostecká uhelná v dnešní tiskové zprávě navíc poprvé uznala, že zbourání Horního Jiřetína brání usnesení vlády č.444/1991 o stanovení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Právě jeho platnost totiž představitelé důlní společnosti dříve opakovaně zpochybňovali.Úplným vítězstvím však bude až definitivní odpis uhelných zásob pod severočeskými městy a vesnicemi, aby se současná situace nemohla za několik let opakovat. Horní Jiřetín vtéto souvislosti vítá rozhodnutí Mostecké uhelné ponechat další osud těžby ve velkolomu ČSA na vládě. Právě vláda totiž může vyhovět žádosti měst dosud ležících na ložiscích hnědého uhlí o dokončení odpisu těchto zásob. Ministři by měli uložit svému kolegovi Martinu Římanovi, aby konečně naplnil zmíněné šestnáct let staré usnesení o limitech a odpis zásob bezodkladně zajistil.Velice si ceníme toho, že se vláda postavila za obyvatele Mostecka. Považujeme to za vítězství zdravého rozumu, které nastartuje přirozený rozvoj tohoto desetiletí tvrdě zkoušeného regionu. Ústupem Mostecké uhelné však pro nás věc nekončí. I nadále se budeme snažit prosadit co nejrychlejší odpis zásob uhlí pod Horním Jiřetínem. I nadále budeme bojovat za ochranu našich občanů před hlukem a prachem, jejichž nadlimitními koncentracemi je provoz velkolomu ČSA obtěžuje. Budeme pracovat na zajištění zásobování našeho města teplem zobnovitelných zdrojů. Ale především budeme dělat vše pro to, aby Horní Jiřetín byl příjemným a normálním místem k životu.

Reakce Hnutí Duha

Hnutí DUHA vítá rozhodnutí Mostecké uhelné společnosti, že odstoupí od projektu zbourání Horního Jiřetína a Černic na Mostecku, který by vyžadoval vysídlení asi 2000 místních lidí.
Podle ekologické organizace je hlavní příčinou patrně neúspěch MUS vjednání smístními lidmi, kteří odmítají prodat své domy. Hnutí DUHA připomnělo, že:Mostecká uhelná společnost nikdy nijak nedoložila své tvrzení, že místní lidé chtějí své domy prodat. Vnedávných komunálních volbách drtivou většinu hlasů ve městě dostali kandidáti, kteří odmítají jakékoli vyjednávání sdůlní firmou. Stejně dopadlo i místní referendum.

Vládní strany se vkoaliční smlouvě shodly, že velmi nepopulární plán nepodpoří. Několikrát se stejně vyjádřila i ČSSD, včetně předsedy Jiřího Paroubka.

Státní energetická koncepce nepožaduje prolomení tzv. územních ekologických limitů, které chrání zbývající severočeské obce před uhelnými doly. Původní návrh, aby takový bod byl do ní zařazen, ministři vroce 2004 zamítli a změnili.

Vnedávném nezávislém průzkumu CVVM velká většina celostátního veřejného mínění odmítla zrušení územních ekologických limitů (www.cvvm.cz).

 

Mostecká uhelná společnost dnes v tiskové zprávě přiznala, že územně ekologické limity těžby hnědého uhlí platí a jsou pro její činnost překážkou. Dosud trvala na tom, že horní zákon je nadřazen usnesení vlády o limitech, a proto je společnost nemusí respektovat. Sdružení Kořeny a Greenpeace vítají rozhodnutí MUS nerealizovat projekt vystěhování obyvatel Horního Jiřetína, které považují za vítězství místních občanů. Snahu MUS „přehodit horký brambor“ do Strakovy akademie obě neziskové organizace přivítaly – stanovisko vlády kprolomení limitů je dáno jejím programovým prohlášením a je jednoznačně negativní. Stejně se navíc vnedávném průzkumu CVVM vyjádřily dvě třetiny občanů a Kořeny ani Greenpeace nevěří, že by vláda názor voličů vtéto věci jednoduše ignorovala.

Reakce Greenpeace

Rozhodnutí MUS naznačuje, že si včervnu loňského roku ukousla větší sousto, než byla schopna sníst,“ říká Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR. „Teď zbývá jediné. Odepsat ložisko pod Horním Jiřetínem a dát tak místním lidem záruku, že to v budoucnu pan Tykač nebo někdo jiný nezkusí znovu,“ upozorňuje Jana Doležalová ze sdružení Kořeny.

Těžba za limity vdole ČSA a případně i vdole Bílina by byla zmnoha důvodů nežádoucí. Znamenala by vážné likvidaci Horního Jiřetína, ohrožení Litvínova a ekologicky cenné údolní nivy u Mariánských Radčic. Vedla by kbudování nových uhelných elektráren, které patří ke klíčovým českým zdrojům emisí CO2 a zásadně tak přispívají ke globální změně klimatu.

Reakce litvínovské ODS

Místní sdružení Občanské demokratické strany v Litvínově uvítalo rozhodnutí vedení Mostecké uhelné společnosti, kterým zastavilo snahy o prolomení územních limitů těžby, likvidaci města Horní Jiřetín a ohrožení rozvoje města Litvínova. V souladu s názorem naprosté většiny obyvatel obou měst je nutné ukončení těžby hnědého uhlí na hranicích vládou stanovených limitů a odepsání zásob uhlí za těmito limity tak, jak ukládá platné usnesení vlády ČR z roku 1991. Místní sdružení ODS vnímá rozhodnutí vedení MUS jako realistický krok, který byl zásadním způsobem ovlivněn rozhodným odporem místních obyvatel k dalšímu postupu těžby a pevným postojem vlády ČR k této otázce. ODS v Litvínově odmítá snahy o přenášení veškeré odpovědnosti pouze na vládu našeho státu, protože dosavadní vývoj postojů a názorů obyvatel i místní samosprávy jasně ukázal, že zdejší lidé jsou schopni a připraveni s plnou odpovědností hájit svá práva v demokratickém a právním státě. Současně je také zřejmé, že vedení MUS má veškeré podmínky pro přizpůsobení své podnikatelské činnosti platným limitům těžby. Ve spolupráci s místní samosprávou, krajem i vládou může nyní MUS připravit a realizovat takové programy, které budou mít pozitivní dopad na sociální i ekonomický rozvoj regionu.