Přišly davy lidí, kteří stáli fronty na mošty i na balónky. Setkání, které mělo opět posílit vztah Mostečanů k parku, doprovázela diskuze o jeho budoucnosti. Pořadatelé pustili lidem video, které ukazuje chystanou proměnu lokality. Slavnostní otevření nového parku se předpokládá na konci roku 2022.

Obnovu podpořila nadace částkou 25 milionů korun a odbornou podporou. Park se upraví podle návrhu vzešlého z architektonické soutěže a podle podnětů obyvatel, kteří se od počátku přípravy do plánování zapojovali. V parku bude například hřiště, pódium, kavárna, objekt správce a vodní prvek.