V posledních třech letech měli zastupitelé odměny snížené na popud pravicové Nečasovy vlády, která chtěla šetřit. Mostečtí zastupitelé z KSČM požadovali, aby zastupitelstvo odměny neměnilo. „Nařízení neříká zvednout, jen to umožňuje," uvedla komunistka Hana Aulická Jírovcová. Podle ní je navýšení zbytečné. Raději by rozhodnutí nechala novému zastupitelstvu, které vzejde z letošních podzimních voleb.

Podle primátora Vlastimila Vozky (SMM) jde jen o narovnání, které město nezatíží. Zastupitelé budou brát tolik, kolik už brali předtím, než jim pravicová vláda část sebrala.

„Navýšením nedojde ke změně rozpočtu města," sdělil primátor. Nárůst odměn radnice pokryje z nevyplacených mezd úředníků, kteří nebudou v práci například kvůli nemoci.

Zastupitel Mostu bude nyní brát 1 780 korun měsíčně, radní 4 570 korun. Mění se i odměny v komisích a výborech.

Pro srovnání: v Klínech, nejmenší obci na Mostecku, měli loni zastupitelé měsíční odměnu 884 korun, včera rozhodovali o zvýšení na 930.

Zvýšení odměn v Mostě se týká jen neuvolněných zastupitelů včetně většiny radních, tedy těch, kteří mají kromě veřejné funkce běžné zaměstnání, jsou třeba lékaři, podnikatelé a technici.

Změna se netýká uvolněných zastupitelů, to jsou primátor a jeho tři náměstci, kteří pracují pro radnici za mzdu a na plný úvazek.

Rusnokova vláda měla na výběr čtyři varianty od ministerstva vnitra. Mezi nimi i tu, že by se odměny neměnily nebo že by se s nimi hýbalo až od příštího roku. Podle ministerstva se bral ohled na to, že zastupitelům narostli úkoly. Je možné, že vše se bude ještě měnit. Několik ministerstev má do 30. června navrhnou novou koncepci odměňování členů zastupitelstev.

V Litvínově v roce 2011 zastupitelé žádné odměny neměli, vzdali se jich.

KOLIK TEĎ MAJÍ

Zastupitel 1 780 korun

Radní 4 570 korun

Komise hospodaření

s městským majetkem

Předseda 3 245 korun

Člen 1 407 korun

Komise investiční

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Komise sportu a tělovýchovy

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Komise pro občanské obřady

a akce města

Předseda 3 255 korun

Člen 1 050 korun

Komise národnostních menšin

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Komise pro prevenci

kriminality

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Předseda 1 911 korun

Člen 651 korun

Komise sociální

Předseda 3 245 korun

Člen 882 korun

Komise energetická

Předseda 3 245 korun

Člen 882 korun

Komise dopravní

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Finanční výbor

Předseda 2 352 korun

Člen 651 korun

Komise regionálního rozvoje, Komise finanční, Komise školská a kulturní, Kontrolní výbor

Těmto orgánům předsedají tzv. uvolnění zastupitelé, kteří pracují na radnici za mzdu a odměny pro neuvolněné nepobírají, například náměstci Luboš Pitín (SMM) a Hana Jeníčková (SMM) či zastupitel Jiří Kurcin (KSČM), předseda Kontrolního výboru.

Most má celkem 45 zastupitelů, z toho 41 neuvolněných. Mnozí z nich mají více funkcí, odměny za ně se jim sčítají. Komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za půl roku.